Jūs atrodaties šeit

Uzņēmuma avīze

AS "RĪGAS SILTUMS" avīze
Avīze ir informatīvs materiāls par uzņēmuma aktualitātēm, kas iznāk periodiski vismaz divas reizes gadā. Tā ir saglabāta PDF formātā, to atvēršanai un caurskatei ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader.

Avīzē ievietotā informācija ir ar mērķi sniegt noderīgu un interesantu informāciju par AS "RĪGAS SILTUMS" aktualitātēm, fotogrāfijas ir no AS "RĪGAS SILTUMS" publiskiem pasākumiem.

Informējiet, ja vēlaties, lai Jūsu dati tiek dzēsti. Nekavējoties to darīsim. Tālrunis: 67017226, 67017225, e-pasta adrese: siltums@rs.lv