Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu;  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir pievienojusies iniciatīvai "Misija Nulle", parakstot "Misijas Nulle" hartu. "Misija Nulle" dalībnieks ir apņēmies īstenot drošu darba vidi veicinošas aktivitātes, ar mērķi novērst nelaimes gadījumus darba vietā, kā arī izglītot darbiniekus par drošu darba vidi arī ārpus darba vietas. Iniciatīva "Misija Nulle"  = Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle.
AS "RĪGAS SILTUMS" ir saņēmusi Platīna kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā. Šajā kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo sociālo atbildību, augsta līmeņa caurskatāmību, kā arī ietekmes auditorijas iesaisti.

 

Ražošanas departamenta siltumcentrāles "Imanta" siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas energodispečers (-e)

AS "RĪGAS SILTUMS" aicina darbā Ražošanas departamenta siltumcentrāles "Imanta" siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas energodispečeru (-i)

Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa apkures iekārtas nepārtrauktu darbu, iekārtu darba ekonomiskumu un drošību, nepieciešamo siltumnesēja parametru ievērošanu un personāla drošību.
 • Uzraudzīt un kontrolēt siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa teritorijā notiekošos darbus.
 • Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas energodispečera.
 • Precīzi ievērot uzdoto siltumapgādes režīmu un siltumnesēja parametrus, kā arī veikt nepieciešamās iekārtu pārslēgšanas un režīmu izmaiņas saskaņā ar instrukcijām un izdarīt ierakstus operatīvajā žurnālā.
 • Maiņas laikā organizēt biokurināmā kravu pieņemšanu, kvalitātes kontroli un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.
 • Veikt strādājošo iekārtu, rezerves iekārtu, cauruļvadu un armatūras, gultņu, rotējošo mehānismu, elektrodzinēju un sajūgu apskati un apgaitu, sekot līdz to stāvoklim.
 • Atļaut remontu darbu uzsākšanu un kontrolēt ugunsdrošības un darba aizsardzības un tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, atbildēt par darba vietas savlaicīgu un pareizu sagatavošanu.
 • Iesniegt priekšlikumus un piedalīties siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iekārtu ekspluatācijas un citu instrukciju izstrādē.
 • Izpildīt citus siltumcentrāles vadītāja vai vadītāja vietnieka uzdevumus savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentam (-ei):

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība siltumtehnikā.

Pieredze:

 • attiecīgajā specialitātē līdz vienam gadam.

Nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes:

 • siltumcentrāles siltumtehnisko pamatiekārtu un palīgiekārtu uzbūve un to darbības principi;
 • prasme darbā ar siltumcentrāles iekārtu datorvadības programmām;
 • izpratne par siltumcentrāles iekārtu ekspluatāciju (operatīvās pārslēgšanas, pieslēgšanas, atslēgšanas, tehniskā dokumentācija);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
 • prasme darba plānošanā, kontrolē un novērtēšanā;
 • vadītprasme;
 • iesaiste, teicamas komunikācijas, sadarbības un argumentācijas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams u.c.);
 • valsts valodas prasme B2 līmenī.

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus un ir pozitīvu pārmaiņu procesā.
 • Mūsdienīgu, atbalstošu vadības komandu, kas augsti novērtēs uz procesu, vides, biznesa un kultūras uzlabošanu vērstas iniciatīvas.
 • Bruto alga no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Daudzveidīgus uzņēmuma atbalsta pasākumus darbiniekiem, t.sk. veselības apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildus atvaļinājuma dienas u.c.
 • Darba vietu Siltuma ielā 6, Rīgā.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja.

Kontaktpersona:

Siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa vadītājs Kalvis Kalniņš – 27034459. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 1.jūnijam ar norādi "siltumcentrāles "Ziepniekkalns" energodispečera vakancei".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Komercdarbības departamenta Līgumu daļas klienta konsultants/- e

AS "RĪGAS SILTUMS" aicina darbā Komercdarbības departamenta Līgumu daļas klienta konsultantu (-i)

Galvenie darba pienākumi:

 

 • Konsultēt fiziskas un juridiskas personas par dokumentiem, kas nepieciešami līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, līgumu par ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi un jauno pieslēgumu pārjaunojumu līgumu sagatavošanai.
 • Pieņemt un pārbaudīt no fiziskām un juridiskām personām līgumu slēgšanai nepieciešamos dokumentus.
 • Pieprasīt no AS RĪGAS SILTUMS struktūrvienībām nepieciešamos dokumentus līgumu sagatavošanai (informāciju par lietotāju objektu siltumslodzēm, pieslēguma shēmu, protokolu par parādsaistību apmaksas kārtību, informāciju par iespējām veikt ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi u.c.).
 • Sagatavot līgumus un nodrošināt to noslēgšanu/parakstīšanu.
 • Nodrošināt komercinformācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju SAP sistēmā. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt jaunu programmu testēšanu.
 • Noformēt līgumu lietas un ievērot to glabāšanas kārtību.
 • Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no siltumenerģijas lietotājiem papildus dokumentus līgumattiecību sakārtošanai un nodrošināt līgumu pārslēgšanu.
 • Nodrošināt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu apstrādi, PVN reģistrēto personu datu ievadi/izmaiņu veikšanu.
 • Konsultēt klientus un sagatavot atbildes vēstules fiziskām un juridiskām personām komercdarbības jautājumos.

 

Prasības pretendentam (-ei):

Izglītība: 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība ( tiesību zinātnē tiks uzskatīta par priekšrocību).

Pieredze: Darba pieredze līdzīgā specialitātē - divi gadi.

Nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes:

 • prasme analizēt juridiskos dokumentus saistībā ar līgumu noslēgšanu un parādu piedziņu;
 • prasme sagatavot  līgumus un dažāda rakstura vēstules un atskaites;
 • prasme organizēt doto uzdevumu izpildi, kā arī iegūt, analizēt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju;
 • prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties;
 • stresa noturība;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datorprogramām (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams , Outlook, SAP – tiks uzskatīta par priekšrocību u.c.);
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • angļu valodas prasme - vēlama.

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus un ir pozitīvu pārmaiņu procesā.
 • Mūsdienīgu, atbalstošu vadības komandu, kas augsti novērtēs uz procesu, vides, biznesa un kultūras uzlabošanu vērstas iniciatīvas.
 • Bruto alga no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Daudzveidīgus uzņēmuma atbalsta pasākumus darbiniekiem, t.sk. veselības apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildus atvaļinājuma dienas u.c.
 • Iespēju strādāt gan attālināti, gan birojā Rīgā, Cēsu ielā 3A.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja.

Kontaktpersona:

Līguma daļas vadītājs, tālrunis: 67017270. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 28.maijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.