Jūs atrodaties šeit

Iemaksas budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2020/.2021.finanšu gadu (AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads ir no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim):

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Nodokļa veids

Maksājumi valsts budžetā

Maksājumi pašvaldības budžetā

Maksājumi Atskaitījumi

Pievienotās vērtības nodoklis

3 161 770

2 864 763

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

862 541

-

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2 841 598

 

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 503 639

   

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 957

   

Dabas resursu nodoklis

327 796

   

Nekustamā īpašuma nodoklis

   

144 607

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "RĪGAS SILTUMS" 2020./2021.finanšu gadā nav saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.