Jūs atrodaties šeit

Iemaksas budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2021/.2022.finanšu gadu (AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads ir no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim):

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Nodokļa veids

Maksājumi valsts budžetā

Maksājumi pašvaldības budžetā

Maksājumi Atskaitījumi

Pievienotās vērtības nodoklis

2 004 228

-19 151 808

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2 775 953

 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 308 286

 

 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 918

   
Dabas resursu nodoklis

476 488

   
Elektroenerģijas nodoklis

4 949

   

Nekustamā īpašuma nodoklis

   

136 880