Jūs atrodaties šeit

Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumi

Ievērojot pastāvošo elektroenerģijas nākošās dienas tirgu un pastāvošo sinerģiju starp siltumenerģijas un elektroenerģijas tirgu un to, ka elektroenerģijas tirgus svārstību rezultātā rodas iepriekš neprognozējama koģenerācijas procesā saražota siltumenerģija, kas nav iekļauta regulārajā siltumenerģijas iknedēļas tirgū, kā arī lai veicinātu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu un  sekmētu dažādas izcelsmes siltumenerģijas iekļaušanu lietderīgi izmantojamajā apjomā, AS "RĪGAS SILTUMS" kā siltumenerģijas sistēmas operators ir izstrādājis Sekundārā siltumenerģijas tirgus noteikumus. Minētie noteikumi  nosaka siltumenerģijas pārdispečerēšanas pakalpojuma īstenošanas kārtību, lai iknedēļas siltumenerģijas tirgū iekļautu neregulāru periodu un izcelsmes avotu siltumenerģiju.

Siltumenerģijas sekundārā tirgus noteikumi

Vienošanās par siltumenerģijas sekundāra tirgus pakalpojumiem

Vienošanās par siltumenerģijas sekundāra tirgus pakalpojumiem (word)

Siltumenerģijas tirgus dalībnieku sniegto priekšlikumu apkopojuma tabula 18.12.2023.