Jūs atrodaties šeit

Kvalifikācijas sistēmas

AS "RĪGAS SILTUMS" uzaicina Piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai kvalifikācijas sistēmā, kuras mērķis atlasīt un uzturēt kvalificētu piegādātāju sarakstu, kas nodrošinātu iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām saņemt nepieciešamos būvdarbus un pakalpojumus no kvalificētiem Piegādātājiem, un kura dalībnieki tiks uzaicināti piedalīties cenu aptaujās un/vai slēgtos konkursos par būvdarbu un/vai pakalpojumu veikšanu AS “RĪGAS SILTUMS” rīkotajās iepirkuma procedūrās.

Piegādātāju kvalifikācija siltumtīklu projektēšanas darbu veikšanai

Kvalificētie izpildītāji siltumtīklu projektēšanas darbu veikšanai

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

AS "Komunālprojekts"

40003005372

30.06.2022

30.06.2024

2.

SIA "ĢIRTA GRŪBES BŪVNIECĪBAS BIROJS"

40003590176

30.06.2022

30.06.2024

3.

vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEK-KONSULT"

40103138506

30.06.2022

30.06.2024

 

Piegādātāju kvalifikācija topogrāfisko plānu un apgrūtinājumu plānu izstrādei

Kvalificētie izpildītāji topogrāfisko plānu un apgrūtinājumu plānu izstrādei

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

SIA “METRUM”

40003388748

22.08.2022

22.08.2024

2.

Kompānija “PARNAS” Pro SIA

40103028403

22.08.2022

22.08.2024

3.

Juridisko personu apvienība SIA „GEOPOLS” un SIA “GEOPOLS.LV”

40003702141

un

40203109804

22.08.2022

22.08.2024

Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu

Kvalificētie izpildītāji ēku un inženierbūvju remonta darbu veikšanai

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

 SIA “Almont”

50103485331

01.09.2022

31.08.2024

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILPUMS”

40003016145

01.09.2022

31.08.2024

3.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preiss būve”

40003607754

01.09.2022

31.08.2024

Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā

Kvalificētie izpildītāji ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšanai

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

 SIA “Almont”

50103485331

12.09.2022

13.09.2024

 

Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkumu procedūrām par tiesībām veikt riepu piegādi, servisu un remontu

Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkumu procedūrām par tiesībām veikt riepu piegādi, servisu un remontu

Nr. p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

SIA “Baltyre Latvia”

43603053166

10.02.2023.

10.02.2025.

2.

SIA “BALTREAD”

40003706459

10.02.2023.

10.02.2025.

3. SIA “Autoriepu nams” 40103281482 18.07.2023. 18.07.2025.
Par tiesībām veikt cauruļvadu metināto šuvju kvalitātes pārbaudes Rīgā

Kvalificētie izpildītāji cauruļvadu metināto šuvju kvalitātes pārbaužu veikšanai

Nr. p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

AS “Inspecta Latvia”

40003130421

19.05.2023

20.05.2025

Sadarbības partneru izvēle projektēšanas pakalpojumu saņemšanai ražošanas virziena objektiem

AS “RĪGAS SILTUMS” izsludina kvalifikācijas sistēmu Nr. RS2023/027/AK “Sadarbības partneru izvēle projektēšanas pakalpojumu saņemšanai ražošanas virziena objektiem”.

Nolikumu iespējams lejupielādēt bez maksas akciju sabiedrības ”RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē www.rs.lv, sadaļā “Iepirkumi un konkursi” – “Kvalifikācijas sistēma”.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2023.gada 31.marts plkst. 11.00.

Kontaktpersona: Ražošanas departamenta vadītājs I.Urtāns, tālrunis 67017357, e-pasts: imants.urtans@rs.lv.