Jūs atrodaties šeit

Padome

Kārtību, kādā ieceļami valdes un padomes locekļi, regulē likums Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai. Padomes atalgojumu nosaka akcionāri.

AS "RĪGAS SILTUMS" padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs Jevgenijs Belezjaks

Profesionālā darbība vairāk kā 25 gadus saistīta ar finanšu pakalpojumu nozari, tostarp vairāk kā 10 gadus strādājot Baltijas reģiona vadītāja amatā vienā no pasaules lielākajām banku grupām UniCredit. No 2013. līdz 2020.gadam pildīja Latvijas Līzinga Devēju asociācijas vadītāja pienākumus un no 2019. līdz 2020.gadam bija Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis.

Šobrīd ieņem AS “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētāja amatu, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekļa amatu, vada uzņēmumu “Belconsult”, kas sniedz konsultācijas par uzņēmumu stratēģijām un iekšējās kontroles sistēmām, kā arī turpina piedalīties Latvijas Līzinga Dēvēju asociācijas darbā kā goda biedrs.

Absolvējis Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Sniedziņš 

Profesionālā darbība vairāk kā 15 gadus saistīta ar kreditēšanas un garantiju produktu izstrādi un ieviešanu, tostarp no 2013. līdz 2016.gadam darbojoties A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” padomē laikā, kad notika Altum izveides process. Šobrīd ieņem Altum Produktu attīstības departamenta vadītāja amatu un ir atbildīgs par jaunu produktu izstrādi un ieviešanu Altum.

Absolvējis Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāti, studējis Rīgas Biznesa skolā, kā arī pašreiz studē maģistratūrā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Padomes loceklis Matīss Paegle

Profesionālā darbība vairāk kā 20 gadu pieredze korporatīvajās finansēs un stratēģijā – aviācijas, enerģētikas, investīciju bankas un alternatīvo investīciju fondu pārvaldnieku jomās, tostarp 17 gadu pieredze enerģētikā un siltumapgādē – biomasas, vēja, saules, biogāzes, ūdeņraža, granulu, TEC un HES projektos. No 1996. līdz 1999.gadam biznesa kontroles direktors uzņēmumā AirBaltic, no 2003.līdz 2005.gadam valdes loceklis AS “Latvenergo”, no 2007. līdz 2010.gadam direktors “GILD Bankers”, no 2010. līdz 2017.gadam biznesa attīstības direktors Šveices uzņēmumā “Atmosclear”, kā arī CEO un CFO virknē portfeļa kompāniju uzņēmumos.

Šobrīd ieņem “BaltCap Infrastruktūras fonds” investīciju direktora amatu.

Absolvējis Stokholmas Ekonomikas augstskolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadīšanā (MBA) un bakalaura grādu (B.Sc.) ekonomikā un biznesā.

Padomes loceklis Raivis Kronbergs

Profesionālā darbība vairāk kā 14 gadus saistīta ar Tieslietu ministrijas darbu, izstrādājot ministrijas stratēģiju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādes attīstības plāniem, tiesvedības procesa koordinēšana Eiropas Savienības Tiesā, kā arī investīciju un infrastruktūras attīstības projektu vadības uzraudzība. No 2019.gada “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” padomes loceklis, kura galvenais mērķis ir stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopīgajā tiesību telpā.

Šobrīd ieņem Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra amatu.

Absolvējis Biznesa augstskolu Turība, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs.

 

AS “RĪGAS SILTUMS” darbojas padomes audita komiteja trīs audita komitejas locekļu sastāvā:

  • Audita komitejas priekšsēdētājs Jevgenijs Belezjaks
  • Audita komitejas loceklis Gatis Sniedziņš
  • Audita komitejas loceklis Matīss Paegle.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes audita komitejas galvenie uzdevumi ir uzraudzīt AS “RĪGAS SILTUMS” gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas procesu, sniedzot atbalstu AS “RĪGAS SILTUMS” padomei, un pārraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības atbilstības kontroles un iekšējās audita darbības efektivitāti, sniedzot priekšlikumus AS “RĪGAS SILTUMS” padomei to pilnveidošanai.

Par darbu AS “RĪGAS SILTUMS” audita komitejā atlīdzība netiek maksāta.