Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS saņem pagarinājumu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusam uz vēl diviem gadiem

04/07/2023

AS RĪGAS SILTUMS saņēmusi pagarinājumu statusam “Ģimenei draudzīga darba vieta” uz vēl diviem gadiem, līdz 03.06.2025. Iniciatīvas mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā.

Izvērtēšanas procesā, kas iekļāva gan daudzu dokumentu un pierādījumu izvērtēšanu, gan ekspertu intervijas ar uzņēmuma pārstāvjiem, eksperti par AS RĪGAS SILTUMS paveikto secinājuši, ka ģimenei draudzīgas vērtības ir uzņēmuma darbības pamatā, un tās izpaužas dažādu aktivitāšu un iniciatīvu formā, kā arī ir nostiprinātas organizācijas dokumentos. Tāpat arī atzinumā eksperti norāda, ka ir pārliecinājušies, ka uzņēmumā tiek veiktas aktivitātes, kas veicina uzņēmumā strādājošo darbinieku veselīga dzīvesveida stiprināšanu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu, darba spēju atjaunošanu un darba kolektīva saliedēšanu.

Korporatīvā sociālā atbildība ir vienmēr bijusi AS RĪGAS SILTUMS redzes lokā. Pateicoties sakārtotai un drošai darba videi, sociālajām garantijām, darbinieku interešu apzināšanai un integrēšanai darba vidē, uzņēmuma kolektīvs ir stabils. Esam gandarīti, ka virkne jaunu cilvēku, izvēloties profesiju, iedvesmojas no savu vecāku vai vecvecāku profesijas, kuri strādā arī mūsu uzņēmumā. Atveram uzņēmuma durvis jaunajai un talantīgajai paaudzei praksēs, Ēnu dienās, ekskursijās vai Atvērto durvju nedēļā, kas aizvien palīdz piesaistīt jaunus darbiniekus nākotnē. Tāpat neaizmirstam par saviem ilgstošajiem un uzticamajiem darbiniekiem, jo tieši dažādība, paaudžu sadarbība un labs balanss ir ilgtspējas pamatā.

Esam patiesi gandarīti sastapt mūsu darbiniekus ar ģimenēm Ziemassvētku pasākumu laikā vai vasaras sporta svētku veselīgās aktivitātēs. Uzskatām, ka darba devējam jāspēj veidot iekļaujoša vide, kurā līdzsvarā ir kā darba, tā privātā dzīve.

Par statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta"

Statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta" ieguvušie darba devēji demonstrējuši izpratni par ģimenes un darba dzīves balansa nepieciešamību, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus, kas palīdz darbiniekiem, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildus izglītības iegūšanā.