Jūs atrodaties šeit

M-11 pārbūve Dzelzavas ielā

“Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/031

2018.gada 12.aprīlī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti AS „RĪGAS SILTUMS” centralizētajā siltumapgādē, veicot siltumtīklu pārbūvi. Projekta ietvaros paredzēta siltumtīklu rekonstrukcija Dzelzavas ielā 0,52 km garumā pilnībā nomainot esošos,  savu mūžu nokalpojušos cauruļvadus ar jauniem 2DN1200 mm cauruļvadiem, kurus paredzēts izbūvēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot mūsdienīgus, rūpnieciski izolētus cauruļvadus, kuriem ir daudz mazāki siltumenerģijas zudumi, tie ir aprīkoti ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājuma vietu, tiem ir zemākas ekspluatācijas izmaksas un ilgāks ekspluatācijas laiks. Darbus plānots sākt 2019.gada pavasarī pēc apkures sezonas slēgšanas un pabeigt līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai rudenī.

2018.gada.14.jūnijā laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā un „Dienas bizness” tika izsludināta atklāta iepirkuma procedūra par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā.

Informācija publicēta 29.06.2018. 

2018.gada 15.augustā CFLA iesniegta iepirkuma dokumentācija un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.77 10.2. apakšpunktu tiek veikta AS “RĪGAS SILTUMS” izsludinātā iepirkuma ID .Nr. RS/E 17/337/AK norises pārbaude.

Informācija publicēta 16.08.2018.

Sakarā ar CFLA iepirkuma dokumentācijas veikto pirmspārbaudi un 2018.gada 27.septembrī saņemto atzinumu tika pieņemts lēmums pārtraukt atklātu iepirkuma procedūru par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā.

Ņemot vērā šo darbu sezonālo raksturu, 2018.gada 6.novembrī izsludināta jauna iepirkuma procedūra id Nr.RS/E 18/261/AK, papildinot un precizējot esošo nolikumu atbilstoši CFLA norādēm.

Informācija publicēta 27.11.2018.

2018.gada 7.decembrī notika atklāta konkursa piedāvājumu atvēršana. Komisija izvērtējot iesniegto piedāvājumu atzina to par izdevīgu un atbilstošu iepirkuma procedūras noteikumiem, t.i. par saimnieciski visizdevīgāko tika atzīts personu apvienības, kas sastāv no SIA “SĒME”, SIA “SKH” UN SIA “LOKŠIRS”, piedāvājums.

2018.gada 27.decembrī CFLA iesniegta iepirkumu procedūras dokumentācija, kuru izvērtējot AS “RĪGAS SILTUMS” sniegts pozitīvs atzinums.

2019.gada 5.februārī noslēgts līgums starp AS „RĪGAS SILTUMS” un PA “SIA “SĒME”, SIA “SKH” UN SIA “LOKŠIRS”” un martā tika uzsākti drenāžas remonta darbi siltumtīklu maģistrāles posmā.

Informācija publicēta 12.04.2019.

Posmā no K-10-16 līdz K-11-2 turpinās būvdarbi, tiek veikti celtniecības- montāžas darbi atbilstoši noslēgtā līguma ar PA “SIA “SĒME”, SIA “SKH” UN SIA “LOKŠIRS””  Darba veikšanas laika grafikam.

                                                                                                                        Informatīvs stends

                                                                                                           Veco cauruļvadu demontāža

                                                                                                          Rūpnieciski izolētās caurules

                                                                                                           Rūpnieciski izolētās caurules

Informācija publicēta 12.06.2019.

Visi siltumtīklu maģistrāles rekonstrukcijas darbi posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2, Dzelzavas ielā tika paveikti līgumā noteiktajā termiņā. Pārbūvētais siltumtīklu posms ir viens no noslogotākajiem siltumtīklu posmiem Rīgas pilsētas labā krasta siltumapgādes zonā un nodrošina siltumapgādi 1256 ēkām Purvciema mikrorajonā, apgabalā starp Brīvības ielu un Valmieras ielu, Centrāltirgus rajonā un Vecrīgā.

Izmantojot mūsdienīgus rūpnieciski izolētus cauruļvadus panākts siltumenerģijas zudumu samazinājums.

Sākoties jaunajai apkures sezonai ir paaugstināta centralizētās siltumapgādes sistēmas drošība un efektivitāte.

Objekts ar būvvaldes aktu pieņemts ekspluatācijā no 2019.gada 30.septembra.

Informācija publicēta 11.10.2019.

Šobrīd tiek sagatavots projekta noslēguma pārskats un maksājuma pieprasījums ES KF līdzfinansējuma saņemšanai.

Video par siltumtīklu remontdarbiem Dzelzavas ielā.

Informācija publicēta 10.01.2020.

2021.gada 23.augustā saņemts projekta izvērtējums un projekts nodots Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, saņemot atlikušo Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Informācija publicēta 23.08.2021.