Jūs atrodaties šeit

Labās iniciatīvas

AS "RĪGAS SILTUMS" stratēģiski un mērķtiecīgi gada griezumā piedalās dažādos labās iniciatīvas projektos, lai sekmētu darbinieku veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam, kā arī lai uzlabotu tautas ataudzi un veicinātu nodarbinātību valstī, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

Ģimenei draudzīga darba vieta

AS "RĪGAS SILTUMS" ieguvusi statusu Ģimenei draudzīga darba vieta, kas apliecina rūpes par savu darbinieku labbūtību un sekmē darbinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

Statuss Ģimenei draudzīga darba vieta demonstrē izpratni par ģimenes un darba dzīves balansa nepieciešamību, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus, kas palīdz darbiniekiem, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildus izglītības iegūšanā. Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kas bijis izšķiroši Covid-19 pandēmijas laikā, kad darbs, galvenokārt, noticis attālināti no mājām.

Iniciatīva Ģimenei draudzīga darba vieta paplašina jau iepriekš Latvijā īstenotās programmas Ģimenei draudzīgs komersants tvērumu, iekļaujot ne tikai privātuzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību pārvaldes un nevaldības organizācijas.

Zelta Ķivere

2017.gadā AS “RĪGAS SILTUMS” saņēma labas prakses balvu “Zelta ķivere” par darbinieku atgriešanos darbā veicinošiem pasākumiem pēc ilgstošas prombūtnes, apliecinot atbildīga un ilgtspējīga darba devēja statusu. 

Lai sekmētu veiksmīgu atgriešanos darba vidē pēc ilgstošas prombūtnes, AS “RĪGAS SILTUMS” radīta īpaša atbalsta programma, kas nodrošina regulāru saziņu starp vadītāju un darbinieku, vadītāju apmācības, kā uzņemties mentora pienākumus, kā arī darbiniekiem nodrošināts elastīgs un nepilns darba laiks, izveidotas domubiedru grupas un veikti citi atbalsta pasākumi.

 

AS "RĪGAS SILTUMS" saņēma balvu un atzinības rakstu par piedalīšanos darba aizsardzības labās prakses konkursā "Zelta ķivere 2017".

Lattelecom Rīgas maratons

AS “RĪGAS SILTUMS” atbalsta skriešanu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu, veicinot darbinieku sportisko aktivitāti un saliedējot kolektīvu.

AS “RĪGAS SILTUMS” komanda iekļuvusi Lattelecom Rīgas maratona  komandu Top 50, noskrienot kopā 526 kilometrus un par šo rezultātu saņēmusi apsveikumu no Lattelecom Rīgas maratona organizatora.

“Skriešanā ierasts izcelt individuālos sasniegumus, tomēr augstākos panākumus iespējams gūt vienīgi komandas darbā, jo komandas spēks ir katrā individuālajā dalībniekā, bet katra individuālā dalībnieka spēks ir komandā. Sirsnīgi sveicam un pateicamies par Jūsu uzticību un komandas garu, ko pienesat Lattelecom Rīgas maratona skriešanas svētkiem!”: Lattelecom Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.

2016.gada 15.maijā notika Lattelecom Rīgas maratons, kurā piedalījās piecdesmit septiņi AS “RĪGAS SILTUMS” dalībnieki. Katrs no dalībniekiem varēja izvēlēties sev piemērotāko un atbilstošāko distanci, noskrienot pusmaratonu, 10 km vai 6,4 kilometrus.

Turpināsim iesākto un uz tikšanos nākamajā maratonā 2017.gada 13.-14.maijā!

Gada darbinieks

Ik gadu novembrī godinām profesionālākos, čaklākos un labākos darbiniekus AS „RĪGAS SILTUMS”. 

Līdz šim struktūrvienības vadītāji izvirzīja no savas nodaļas tos darbiniekus, kas konkrētajā gadā bija parādījuši sevi no tās labākās puses. Tika sagatavots raksturojums - rekomendācija, un šo cilvēku saraksti iesniegti izvērtēšanai.

Lai padarītu šo aktivitāti atvērtāku, ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota komisija, lai izstrādātu konkursu „AS „RĪGAS SILTUMS” GADA LABĀKAIS DARBINIEKS”.

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs N.Talcis: „Pēdējos gadus mērķtiecīgi strādājam, iedzīvinot uzņēmuma vērtības – pieejamība un atklātība, atbildīga attieksme, uzticamība. Es šīs mūsu uzņēmuma vērtības saskatu kā svarīgas ne tikai attieksmē pret klientiem, bet arī uzņēmuma iekšienē, darbinieku vidū! Tāpēc mans mērķis, rosinot uz gada labāko darbinieku izvirzīšanas kārtību paskatīties no cita skatupunkta, bija dot darbiniekiem iespēju pašiem izvirzīt apbalvošanai labākos kolēģus, sniedzot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Ceru, ka jaunais konkurss gūs atsaucību jūsu vidū un mēs 18.novembra svinīgā pasākumā svinīgi apsveiksim uzņēmuma GADA LABĀKOS DARBINIEKUS." 

Grāmatu dāvinājums

AS "RĪGAS SILTUMS" saņēmusi pateicību no profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā Koledža" par grāmatu dāvinājumu koledžas bibliotēkai.