Jūs atrodaties šeit

Darba koplīgums

AS "RĪGAS SILTUMS" darba koplīgums ir galvenais regulējošais dokuments darba ņēmēju un darba devēja attiecību stabilā noregulēšanā.

Galvenais darba koplīguma mērķis ir paredzēt darbiniekiem labākus darba un sociālās aizsardzības atvieglojumus papildus Darba likumā noteiktajiem. Tas ietver sevī atsevišķus darba kārtības, darba vides un darba laika organizācijas, samaksas, darbinieku kvalifikācijas celšanas, drošības un veselības aizsardzības un citus jautājumus.

Darbiniekiem koplīgums, īpaši ekonomiskās nestabilitātes apstākļos, garantē viņu darba attiecību drošību.