Jūs atrodaties šeit

Darba vide

Darba vide ieņem ļoti nozīmīgu lomu nodarbinātā dzīvē, jo aptuveni trešo daļu no sava darba mūža mēs pavadām darbā. Darba vide ir mūsu darba vieta ar visiem tajā un ap to esošajiem apstākļiem un riska faktoriem, kas ietekmē vai var ietekmēt mūsu drošību un veselību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šajā vidē nodarbinātais justos pēc iespējas ērtāk un drošāk. 

AS "RĪGAS SILTUMS" stratēģiski un mērķtiecīgi strādā pie darba vides inicējošiem pasākumiem, veicinot un mudinot darbiniekus iesaistīties darba vides uzlabošanas pasākumos.