Jūs atrodaties šeit

Atbalsts sabiedrībai

AS „RĪGAS SILTUMS” atbalsta politiku regulē likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

Siltumapgādes uzņēmuma izdevumi ir sabalansēti ar siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Atbalsts sabiedrībai ir definēts kā viena no ilgtspējas prioritātēm, sistemātiski, uz brīvprātības principa iesaistot uzņēmuma darbiniekus dažādās atbalsta sniegšanas aktivitātēs, dažādās jomās/projektos.

AS "RĪGAS SILTUMS" regulāri un ilgstoši atbalsta politikas realizācijā sadarbojas ar uzņēmuma arodbiedrību "Enerģija".

Saskaņā ar 19.10.2000. likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 27.panta 2.daļu - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesību izmantot tarifu ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā komercdarbību vai cita veida darbību, kura nav tieši saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību. Šajā panta daļā minētais ierobežojums nav attiecināms uz tādiem gadījumiem, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto tarifu ieņēmumus ziedojumiem Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Ziedojumu summu neietver tarifus pamatojošās izmaksās.

Uzņēmuma prioritāte atbalsta sniegšanai: atbalsts plašām sabiedrības grupām ar mērķi mazināt sociālo spriedzi, precīzi noteiktiem kritērijiem, kas ir tieši saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu; Prioritārās atbalsta jomas  - izglītība, saudzīga attieksme pret vidi, atbalsts maznodrošinātām personām.

AS „RĪGAS SILTUMS” arodbiedrība kopā ar uzņēmuma darbiniekiem ik gadu izvēlas vienu no atbalsta projektiem, kura realizācijā iesaistās pēc brīvprātības principa. Tā aizvadītajā gadā ar lielu entuziasmu kolēģi iesaistījās projektā „Paēdušai Latvijai”.

E-pasts sadarbības piedāvājumiem: siltums@rs.lv

Kontaktpersona: Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Linda Rence, e-pasts: linda.rence@rs.lv