Jūs atrodaties šeit

2011.gads

AS "RĪGAS SILTUMS” ziedo 840 tūkst. latu, lai atbalstītu maznodrošinātos rīdziniekus

Lai sniegtu atbalstu finansiālās grūtībās nonākušiem rīdziniekiem un atvieglotu kopējo komunālo maksājumu slogu, kā arī turpinot aizvadītajā gadā uzsākto iniciatīvu ziedot maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS” ziedoja 840 tūkst. latu.

AS "RĪGAS SILTUMS” cer, ka šī palīdzība, kā arī sagaidāmais siltumenerģijas tarifu pazeminājums nākamajos mēnešos, balstoties uz prognozēto dabasgāzes cenu samazinājumu, sniegs papildu drošību rīdziniekiem, sagaidot nākamo apkures sezonu, un mazinās satraukumu apmaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus.

Ziedojums atbilstoši likumdošanai un noslēgtajiem līgumiem tiek novirzīts Latvijas Pašvaldību savienībai, kas tālāk to pārskaita Rīgas Domei, kur Labklājības departaments, atbilstoši procedūrai to novirza Rīgas Sociālajam dienestam, kura kompetencē ir vienlīdzīgu kritēriju ievērošana, nosakot atbalsta apmēru maznodrošinātajām personām.

Plānots, ka AS "RĪGAS SILTUMS” ziedojums tiks izlietots, lai sniegtu sociālu atbalstu ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Rīgas administratīvajā teritorijā, kurām saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. saistošajiem noteikumiem Nr. 56 "Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem” ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, un kuru mājokļu apkurei tiek izmantota AS "RĪGAS SILTUMS” piegādātā siltumenerģija. Ziedojums tiks izmantots tekošo rēķinu segšanai.

Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” ziedojuma veikšanai tika saņemta nepieciešamā finanšu ministra atļauja un kapitāldaļu turētāju (Ekonomikas ministrijas un Rīgas domes) piekrišana.