Jūs atrodaties šeit

2017.gads

AS “RĪGAS SILTUMS” akcijas „Paēdušai Latvijai” ietvaros sagādā 71 pārtikas pakas un 138 eiro.

AS "RĪGAS SILTUMS" valde, direktori un padomes locekļi.

Par tradīciju kļuvusī labdarības akcija "Paēdušai Latvijai" ilga sešas nedēļas, kuru laikā tika saziedotas 71 pārtikas pakas, 138 eiro, apģērbs un dažādas higiēnas preces.

Paldies visiem darbiniekiem, kas iesaistījās un atbalstīja trūkumā nonākušās Latvijas ģimenes!

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu.

Palīdzība galvenokārt domāta centīgām ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss. Iespēju robežās tiek sniegts atbalsts arī pensionāriem, invalīdiem ar zemiem ienākumiem, kuriem Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, un pēkšņā nelaimē nonākušajiem.

Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību Sociālajiem dienestiem. Vairāk par akciju: www.paedusailatvijai.lv

Akcijas "Donori nāk!" ietvaros šī gada 13.jūnijā 43 AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki nodeva asinis, no tiem 20 - pirmo reizi. 

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis akcijas stafeti nodeva SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājai Dagnijai Kalniņai.

Jau ziņots, ka šī gada 23. maijā AS “Latvijas Gāze” un AS “RĪGAS SILTUMS” uzsāka akciju “Donori nāk!”. Pirmie akcijas dalībnieki AS “Latvijas Gāze” ziedoja asinis 23.maijā un pasākuma laikā nodeva stafeti AS “RĪGAS SILTUMS”. Ar rezultātu - 43 donori  - AS "RĪGAS SILTUMS" šoreiz pārspēja akcijas iniciatoru AS "Latvijas Gāze", tomēr galvenais šīs akcijas mērķis ir nevis sacensība, bet gan vēlme motivēt gan savus darbiniekus, gan citus uzņēmumus palīdzēt līdzcilvēkiem atveseļoties.  

Cits atbalsts

Atbalstot labās darbinieku iniciatīvas, darbinieki tika aicināti ziedot nelaimē nonākušu, cietušu, slimu dzīvnieku ārstēšanai, uzturēšanai un izmitināšanai, ziedojot biedrībai “TUTTI PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM”.

Dzīvnieku aizsardzības biedrība ”TUTTI PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM” dibināta 10. maijā 2010. gadā un reģistrēta LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010.gada 17.maijā.
Biedrības mērķis ir nodrošināt dzīvniekiem jebkādu tiem nepieciešamo palīdzību (uzturēšanu, veterināro palīdzību, pagaidu vai pastāvīgu māju meklēšanu u.c.), informatīvi izglītojot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa, novēršot cietsirdības aktus. Iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā.