Jūs atrodaties šeit

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta””, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS/E 17/107/AK

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma procedūras ziņojums
Iepirkuma ID
RS/E 17/107/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Otrdiena, 25 Septembris, 2018
Komentāri

Sagatavots saskaņā ar likuma „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” 45.pantu. Vairāk skatīt pievienotajā datnē. 

Kontaktpersonas

Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363

Dokumentu saņemšanas termiņš
22-Jūn-2018 14:00
Dokumentu iesniegšanas termiņš
22-Jūn-2018 14:00