Jūs atrodaties šeit

Jaunu ēku pieslēgšana

Kļūstiet par AS "RĪGAS SILTUMS” klientiem, pieslēdziet ēkas centralizētajai siltumapgādes sistēmai!

Priekšrocības

AS "RĪGAS SILTUMS” piedāvā izdevīgus pieslēguma nosacījumus un pievilcīgu servisa līmeni. Centralizētā siltumapgāde prasa minimālus izdevumus, salīdzinot ar citu alternatīvas siltumapgādes veidu sākotnējām izbūves izmaksām, turpmāko uzturēšanu un apkalpošanu.

  • Esam atklāti un pretimnākoši. Risinām siltumapgādes jautājumus un veicinām pieredzes apmaiņu. Mūsu klientiem 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā esam pieejami pa bezmaksas Klientu palīdzības tālruni 800 000 90.
  • Inovatīva un efektīva tehnoloģiju ieviešana, profesionāla pieeja, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tajā skaitā viszemākais kaitīgo izmešu līmenis, un visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāte.
  • AS "RĪGAS SILTUMS” rīdziniekiem nodrošina drošu un kvalitatīvu siltumapgādi, un visaugstāko siltumapgādes drošību, ko garantē mūsu pielietotās tehnoloģijas un modernās siltumtehniskās iekārtas. Tajā skaitā vairāku siltumavotu pieslēgums kopējiem siltumtīkliem un racionāls tīklu saslēgums.
  • Centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās ēkās individuālie automatizētie siltummezgli nodrošina iespēju ieregulēt klientu izvēlētu iekštelpu apkures un karstā ūdens padeves režīmu noteiktam laika periodam, neatkarīgi no ārgaisa apstākļiem.
  • AS "RĪGAS SILTUMS” pilda dotos solījumus un darbojas ilgtermiņā, tāpēc klienti uz AS "RĪGAS SILTUMS” var droši paļauties.

Kā pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai?

Iespējas pieslēgt jaunbūvi vai esošu ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatītas pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma. Katrs pieteikums tiek izskatīts individuāli, un AS "RĪGAS SILTUMS” speciālisti, precizējot informāciju par objektu, sniedz konsultācijas par pieslēguma nosacījumiem un citiem ar objekta pieslēgšanu un līgumu slēgšanu saistītiem jautājumiem.

Lai AS "RĪGAS SILTUMS" izvērtētu ēkas pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādei, jāveic sekojošas darbības:

1. Jāpieprasa Tehniskie noteikumi, ko var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot AS "RĪGAS SILTUMS" kancelejā (Cēsu ielā 3a, 1.korpusā)  iesniegumu izstrādāt Tehniskos noteikumus ēkas pieslēgšanai pie AS "RĪGAS SILTUMS" centralizētās siltumapgādes sistēmas.
2. Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupa (Cēsu ielā 3a, 2.korpusa, 310.kabinetā, tālrunis 67017385, 67017387, 67017328). Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, ēkas siltumapgādes nodrošināšanai.
3. Siltumtīklu izbūves būvprojekts jāpasūta, vēršoties pie licencēta projektētāja vai projektēšanas organizācijā. Būvprojekts vai cita veida tehniskā dokumentācija jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
4. Pēc Tehnisko noteikumu izstrādes AS "RĪGAS SILTUMS" speciālisti veic situācijas izpēti, sagatavo piedāvājuma vēstuli, kurā informē klientu par sadarbības iespējām siltumtīklu izbūvē un Ilgtermiņa investīciju līguma slēgšanas kārtību.

Ja izvēlaties siltumtīklu izbūvi ar AS "RĪGAS SILTUMS” līdzdalību, jāaizpilda iesniegums noslēgt Ilgtermiņa investīciju līgumu, un jāiesniedz AS "RĪGAS SILTUMS" kancelejā.

Konsultējaties ar AS „RĪGAS SILTUMS” speciālistiem:

Siltumapgādes attīstības un investīciju daļā pa tālruņiem 67017254, 67017255, 67017256.

Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupā pa tālruņiem 67017385, 67017387, 67017328.