Jūs atrodaties šeit

Atskaites par patērēto siltumenerģiju

Atskaišu par patērēto siltumenerģiju iesniegšana

Šobrīd lielākā daļa (95%) siltumenerģijas skaitītāju (SSK) datu tiek nolasīta automātiski katra mēneša pirmajā datumā un nosūtīta uz AS “RĪGAS SILTUMS” datu bāzi aprēķina sagatavošanai. Tādējādi klientam nav nepieciešams pašam nolasīt SSK rādījumus un iesniegt tos AS “RĪGAS SILTUMS” tālākai apstrādei. Nolasītie SSK dati tajā pašā dienā tiek nosūtīti arī klientiem uz to norādīto e-pasta adresi.

Klientiem, kuru objektos dažādu iemeslu dēļ nav ierīkota SSK rādījumu automātiskā nolasīšana, lai atvieglotu atskaišu par patērēto siltumenerģiju iesniegšanu, AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvā izvēlēties kādu no zemāk minētājiem, sev ērtākajiem atskaišu iesniegšanas veidiem:

  • iesniegt atskaiti personīgi attiecīgajā tīklu rajonā (Patērētās siltumenerģijas atskaites forma);
  • nosūtīt atskaiti uz attiecīgā tīklu rajona faksu vai e-pasta adresi;
  • paziņot SSK rādījumus attiecīgā tīklu rajona darbiniekiem pa tālruni.

Klientiem - namu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām, beidzoties kārtējam norēķinu periodam, nākamā mēneša 1.datumā jānolasa siltumenerģijas skaitītāja rādījumi un jādeklarē siltumenerģijas patēriņš.

Tīklu rajonu rekvizīti atskaišu pieņemšanai:

1.tīklu rajona 1.siltumrealizācijas iecirknis – Pildas iela 43, Rīgā, LV-1035, tālrunis 20002647, 20002678, e-pasta adrese: 1tr@rs.lv

1.tīklu rajona  2.siltumrealizācijas iecirknis  –  Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, tālrunis 20002682, e-pasta adrese: 2tr@rs.lv

2.tīklu rajons – Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083, tālrunis 20002741, e-pasta adrese: 3tr@rs.lv