Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” struktūrvienību kontakti

TEHNISKĀ DAĻA

Jautājumi par tehniskajiem noteikumiem

Jautājumi par atzinumiem un tehniskajiem noteikumiem

Jautājumi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu un konsultācijas

Jautājumi par topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošanu, par informācijas saņemšanu no AS “RĪGAS SILTUMS” arhīva par siltumtīkliem (siltumtīklu izvietojums, augstuma atzīmes u.c.)

  • Marina Gasjuļa, tālr.: 67017389, e-pasts: topo@rs.lv
  • Karīna Oinase-Āboliņa, tālr.: 67017379, e-pasts: topo@rs.lv

Jautājumi par siltumtīklu izpilddokumentācijas nodošanu

  • Marina Gasjuļa, tālr.: 67017389, e-pasts: topo@rs.lv
  • Karīna Oinase-Āboliņa, tālr.: 67017379, e-pasts: topo@rs.lv
RAŽOŠANAS DAĻA

Jautājumi par līgumdarbiem, rēķiniem, iepirkumiem, kā rī citi jautājumi (siltumenerģijas piegādes akti, izpilddokumentācija, projektēšana)

 

KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻA (izrakstītie rēķini, rēķinu samaksas datumi, parādi, ēku siltumenerģijas patēriņš)
LĪGUMU DAĻA (līgumu noslēgšana)
SILTUMAPGĀDES ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU DAĻA (pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai / automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma)

Jautājumi par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādes sistēmai (jaunie klienti)

Jautājumi par automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DAĻA

Jautājumi par nekustamo īpašumu pārvaldību, konkursiem, izsolēm (iepirkuma procedūrām)

Nekustamo īpašumu pirkuma (nomas) tiesību piedāvājuma konkurss, nekustamo īpašumu izsole, iepirkuma procedūras nekustamo īpašumu vērtēšanai, teritoriju uzkopšanai, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Jautājumi par siltumtīklu apgrūtinājumu reģistrēšanu, pirkuma - pārdevuma līgumu dokumentāciju                

 

DARBA AIZSARDZĪBAS DIENESTS
  • Mārcis Slavinskis, tālr.: 29139075, e-pasts: da@rs.lv 
Jautājumi par iepirkumiem

Iepirkumu departamenta vadītājs Aivis Kapče, mob.tālr.: +37120002671