Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” struktūrvienību kontakti

TEHNISKĀ DAĻA

Jautājumi par tehniskajiem noteikumiem

Jautājumi par atzinumiem un tehniskajiem noteikumiem

Jautājumi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu un konsultācijas

Jautājumi par konkursiem (iepirkuma procedūrām)

Siltumtīklu pārbūve, būvniecība; siltumtīklu avārijas remontu darbu veikšana; siltumtīklu siltumizolācijas avārijas remontu darbu veikšana; pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt siltumtīklu siltumizolācijas remontu darbus; pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt siltumtīklu būvniecības un remontu darbus

Jautājumi par topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošanu

Jautājumi par informācijas saņemšanu no AS “RĪGAS SILTUMS” arhīva par siltumtīkliem (siltumtīklu izvietojums, augstuma atzīmes u.c.)

  • Marina Gasjuļa, tālr.: 67017389, e-pasts: topo@rs.lv
  • Ieva Vaivode, tālr.: 67017379, e-pasts: topo@rs.lv

Jautājumi par siltumtīklu izpilddokumentācijas nodošanu

  • Marina Gasjuļa, tālr.: 67017389, e-pasts: topo@rs.lv
RAŽOŠANAS DAĻA

Jautājumi par līgumdarbiem, rēķiniem

Jautājumi par iepirkumiem

Citi jautājumi (siltumenerģijas piegādes akti, izpilddokumentācija, projektēšana)

KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻA (izrakstītie rēķini, rēķinu samaksas datumi, parādi, ēku siltumenerģijas patēriņš)
LĪGUMU DAĻA (līgumu noslēgšana)
SILTUMAPGĀDES ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU DAĻA (pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai / automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma)

Jautājumi par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādes sistēmai (jaunie klienti)

Jautājumi par automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DAĻA

Jautājumi par nekustamo īpašumu pārvaldību, konkursiem, izsolēm (iepirkuma procedūrām)

Nekustamo īpašumu pirkuma (nomas) tiesību piedāvājuma konkurss, nekustamo īpašumu izsole, iepirkuma procedūras nekustamo īpašumu vērtēšanai, teritoriju uzkopšanai, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Jautājumi par siltumtīklu apgrūtinājumu reģistrēšanu, pirkuma - pārdevuma līgumu dokumentāciju                

 

DARBA AIZSARDZĪBAS DIENESTS