Jūs atrodaties šeit

Siltumtīklu pārvietošana

Saskaņā ar LR Enerģētikas likuma 23.pantu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības pārvietot siltumtīklus savā īpašumā, AS “RĪGAS SILTUMS” veic siltumtīklu pārvietošanu par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. Lai pārvietotu esošos siltumtīklus, nekustamā īpašuma īpašniekam atbilstoši LR Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 jāizstrādā siltumtīklu pārbūves būvprojekts un jāsaskaņo ar AS “RĪGAS SILTUMS” noteiktā kārtībā. Pirms būvprojekta saskaņošanas jānoslēdz attiecīga satura vienošanās ar AS “RĪGAS SILTUMS” par siltumtīklu pārbūvi.

Iesnieguma veidlapa par siltumtīklu pārvietošanu pieejama sadaļā Veildapas.