Jūs atrodaties šeit

SPRK apstiprina AS “RĪGAS SILTUMS” tarifu

15/11/2022

Ar š.g. 28.novembri spēkā stāsies jauns AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Rīgā būs 183,86 EUR/MWh, kas ir par 7,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš oktobra. Mājsaimniecībām rēķinos automātiski tiek piemērots valsts atbalsts.

Ņemot vērā valsts atbalstu, mājsaimniecībām par siltumenerģiju, sākot no 28.novembra, būs jāmaksā 112,39 EUR/MWh bez pievienotās vērtības (PVN), kas ir par 1,33 EUR/MWh jeb 1% vairāk nekā iepriekš. 

Jau š.g. septembrī, SPRK, apstiprinot AS “RĪGAS SILTUMS” tarifu no 2.oktobra, informēja, ka tarifs palielināsies vēl saistībā papildu šķeldas krājumu nepieciešamību, kā arī no citu Rīgas neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju iepirktās siltumenerģijas pieaugošajām cenām.

Attiecīgi jaunā siltumenerģijas tarifa izmaiņas Rīgā saistītas ar kurināmā (šķeldas) izmaksu pieaugumu (8,5%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu (8,9%). Izmaksu pieauguma rezultāta AS “RĪGAS SILTUMS” gala tarifs pieaug par 7,8%.

AS “RĪGAS SILTUMS” ir lielākais siltumapgādes uzņēmums Latvijā, kas 27% no kopējā saviem lietotājiem piegādātā apjoma saražo pati, izmantojot šķeldu un dabasgāzi, un 73% no kopējā apjoma – neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju saražoto siltumu.

SPRK atgādina, ka komersanti, kuriem SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena vai iepirktā siltuma izmaksas ir zemākas par piemērotajā tarifā iekļautajām, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī jau būs piektā reize, kad Rīgā šogad mainījies siltumenerģijas tarifs.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu AS “RĪGAS SILTUMS” iesniedza SPRK š.g. 28.oktobrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.