Jūs atrodaties šeit

AS "RĪGAS SILTUMS", parakstot hartu, pievienojas "Misijai Nulle"

29/06/2022

AS "RĪGAS SILTUMS"  valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis 28.jūnijā parakstīja “Misijas Nulle” hartu.

Iniciatīva “Misija Nulle” būs kā platforma un ekspertu tīkls, kas sniedz palīdzību tās dalībniekiem ikdienas izaicinājumu risināšanā saistībā ar veselības un drošības jautājumiem darba vidē. Pievienoties iniciatīvai “Misija Nulle” aicināts ikviens uzņēmums, kas vēlas un ir ieinteresēts iegūt zināšanas un stiprināt veiktspēju veselības un drošības jomā, kā arī parakstīt apņemšanos – “Misija Nulle” hartu – ar mērķi ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība. Iniciatīvas dalībniekiem, parakstot hartu, tiek piedāvātas iespējas iesaistīties ekspertu tīkla veidošanā, kopīgiem spēkiem pilnveidot darba vidi, daloties ar labajām praksēm, mācoties un ieviešot arvien jaunas darba metodes veselības aizsardzības un drošības jomā.

http://www.misijanulle.lv/lv 

INICIATĪVA "MISIJA NULLE"

Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle. Jo saglabāt ir vieglāk nekā atjaunot.

Cilvēku veselība, uzticēšanās darba devējam, drošu darba apstākļu pārzināšana un uzņēmumu iekšējā kultūra, kas veicina darbinieku sadarbošanos, rūpējoties par savu un kolēģu drošību – tie ir resursi, kurus nevar nopirkt. Tā ir vērtība, kas aug, ja to kopj.

Misija Nulle apvieno cilvēku zināšanas, uzņēmumu praktisko pieredzi un individuālu gribasspēku pilnveidoties, lai visiem iesaistītajiem rūpēties par cilvēku veselību un drošību kļūtu vienkāršāk un efektīvāk.

Tā ir misija ar skaidru jēgu un sasniedzamu mērķi. Tā ir misija, kurā satiekas labākais cilvēkos un biznesā. Tā ir "Misija Nulle".

 

INICIATĪVAS MISIJA NULLE VIRSMĒRĶI

  • Novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu
  • Būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz "0"
  • Preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai