Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

No 2023.gada 1.oktobra AS RĪGAS SILTUMS siltumenerģijas tarifs ir 87,57 EUR/MWh bez PVN.

 

 

Paziņojums par AS "RĪGAS SILTUMS” noteikto tarifu

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2024.gada 22.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

1.Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2024.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 30.septembrim (tabula 1.).

2.Noteiktais siltumenerģijas tarifs 2025.gada 1.oktobra (tabula 2.).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas tarifus un AS “RĪGAS SILTUMS” noteiktos tarifus, kas 2023.gada 22.augustā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/161.DA6).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar energoresursu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14:30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese: siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lvseptiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Video - Kā veidojas siltuma tarifs Rīgā?

Iepriekšējā perioda siltumenerģijas tarifi

Periodā no 16.08.2023. līdz 30.09.2023. siltumenerģijas tarifs bija 90,75 EUR /MWh bez PVN.

Periodā no 15.05.2023. līdz 15.08.2023. siltumenerģijas tarifs bija 91,26 EUR /MWh bez PVN.

Periodā no 1.04.2023. līdz 14.05.2023. siltumenerģijas tarifs bija 165,32 EUR /MWh bez PVN.

Periodā no 28.11.2022. līdz 31.03.2023. siltumenerģijas tarifs bija 183,86 EUR /MWh bez PVN.

Periodā no 02.10.2022. līdz 27.11.2022. siltumenerģijas tarifs bija 170,59 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 15.08.2022. līdz 01.10.2022. siltumenerģijas tarifs bija 85,45 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 11.03.2022. līdz 14.08.2022. siltumenerģijas tarifs bija 74,08 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.03.2022. līdz 10.03.2022. siltumenerģijas tarifs bija 69,36 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.11.2021. līdz  28.02.2022. siltumenerģijas tarifs bija 66,76 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.09.2021. līdz  31.10.2021. siltumenerģijas tarifs bija 57,31 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2021. līdz  31.08.2021. siltumenerģijas tarifs bija 45,27 EUR/MWh bez PVN. 

Periodā no 03.12.2020. līdz  31.07.2021. siltumenerģijas tarifs bija 44,10 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.10.2020. līdz  02.12.2020. siltumenerģijas tarifs bija 39,77 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2020. līdz  30.09.2020. siltumenerģijas tarifs bija 40,46 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.06.2020. līdz  31.07.2020. siltumenerģijas tarifs bija 45,69 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.04.2020. līdz  31.05.2020. siltumenerģijas tarifs bija 48,08 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2019. līdz  31.03.2020. siltumenerģijas tarifs bija 51,90 EUR/MWh bez PVN.