Jūs atrodaties šeit

Principi sadarbībai ar vietējo kopienu

AS „RĪGAS SILTUMS” ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā un veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. AS „RĪGAS SILTUMS” misija ir nodrošināt Rīgu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi, tāpēc korporatīvā sociālā atbildība ir pamatā ikvienai AS „RĪGAS SILTUMS” darbībai.

AS „RĪGAS SILTUMS” darbā sadarbība ar vietējo kopienu, kas ir Rīgas iedzīvotāji, ir ļoti būtiska, un tā tiek realizēta caur pakalpojumiem, komunikāciju, brīvprātīgu darbu, kā arī, realizējot darbinieku izvirzītos projektus, atbalstu sabiedrībai.

Realizējot ilgtspējīgu attīstību un sociālo korporatīvo atbildību pret vietējo kopienu, AS „RĪGAS SILTUMS” ievēro šādus principus:

Komunikācijas jomā AS „RĪGAS SILTUMS” sniedz iedzīvotājiem objektīvu, savlaicīgu, noderīgu un aktuālu informāciju, dodot iespēju iedzīvotājiem uzlabot dzīves kvalitāti. AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku komunikācija atbilst ētikas un pieklājības normām. AS „RĪGAS SILTUMS” komunikācija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un atklātību par uzņēmuma darbību, savukārt klientu datiem tiek nodrošināta Latvijas Republikas likumdošanai atbilstoša konfidencialitāte.

Brīvprātīgā darba jomā AS „RĪGAS SILTUMS” fokusējas uz jauniešiem, ziedojot savu laiku un zināšanas jauniešu izglītošanā par būtiskiem jautājumiem siltumenerģijas jomā, tādējādi investējot nākotnes darbiniekos vai sadarbības partneros.

Atbalsts sabiedrībai jomā AS „RĪGAS SILTUMS” motivē darbiniekus justies atbildīgiem pret sabiedrību un apkārtējo vidi kopumā, vienlaikus veicinot uzņēmuma vērtību nostiprināšanos ikdienas darbā. Uzņēmums iesaistās tikai tādos pasākumos, kas atbilst uzņēmuma vīzijai, misijai un vērtībām.

AS „RĪGAS SILTUMS” pastāvīgi analizē ietekmi uz vietējo kopienu ar šādiem rīkiem:

  • Bezmaksas Klientu palīdzības diennakts tālrunis 80000090;
  • AS „RĪGAS SILTUMS” mājaslapā iekļauto formu viedokļa sniegšanai;
  • Izmantojot vadības kontroles sistēmas (piem., SAP, RIX);
  • Administrējot siltums@rs.lv e-pastu, izvērtējot klientu saņemtās sūdzības un ierosinājumus;
  • Veicot periodiskus klientu apmierinātības pētījumus;
  • Risinot klientu problēmas klātienē, Rīgas klientu centrā.