Jūs atrodaties šeit

Energopolitika

Energopolitika ir daļa no uzņēmuma energopārvaldības sistēmas, kas praktiskā veidā nosaka, uztur un analizē uzņēmuma ikdienas darbu ar energoresursiem.

Lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, AS “RĪGAS SILTUMS” 2021. gada sākumā uzsāka pielāgot energopārvaldības sistēmu starptautiskajam standartam ISO 50001:2018.

Kvalitatīva un efektīva ISO50001 energopārvaldības standarta ieviešanas procesa nodrošināšanai tika pieaicināts konsultants Normunds Vuguls no uzņēmuma SIA “Resursu Kontroles Grupa”, sadarbībā ar kuru AS “RĪGAS SILTUMS” esošā organizācijas struktūra un saistītie energopārvaldības uzraudzības procesi sekmīgi tika pielāgoti atbilstoši ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" definētajām prasībām.

Energopārvaldības sistēmas pamatā ir starptautiskais standarts ISO 50001, kura mērķis ir veicināt uzņēmumā izveidot sistēmas un procesus, kas nepieciešami, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā tiktu gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī būtiski samazinātas uzņēmuma enerģijas izmaksas.

2021. gada 7. septembrī SIA “Bureau Veritas Latvia” Sertificēšanas institūcija veica AS “RĪGAS SILTUMS” energopārvaldības sistēmas auditēšanu un sertificēšanu ar mērķi iegūt pierādījumus par energopārvaldības sistēmas darbības atbilstību standarta prasībām, kā arī liecības par nepārtrauktu pilnveidošanos. Audita laikā gūtie apliecinājumi ļāva secināt, ka SIA "RĪGAS SILTUMS" atbilst starptautiskajam standartam ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi".  Sertificētā darbības sfēra - Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale, realizācija, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīga ražošana koģenerācijas stacijās. Sertifikāts ir derīgs trīs gadus un  kuros SIA “Bureau Veritas Latvija” veiks divus uzraudzības auditus lai gūtu apliecinājumu, ka AS “RĪGAS SILTUMS” ievēro visas standarta ISO 50001:2018 prasības.

SIA “Bureau Veritas Latvia” sertificēšanas institūcija 2022. gada 13. septembrī veica AS “RĪGAS SILTUMS” energopārvaldības sistēmas pirmo uzraudzības auditu lai gūtu pierādījumus par energopārvaldības sistēmas pilnveidošanu un energopārvaldības sistēmas atbilstību starptautiskajam standartam ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas”.  Audita laikā neatbilstības netika konstatētas un  gūtie apliecinājumi ļāva secināt, ka AS "RĪGAS SILTUMS" energopārvaldības sistēma atbilst prasībām un sertifikācija cikls tiek turpināts.

Mūsdienās liela uzmanība tiek pievērsta energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Sertificēta energopārvaldības sistēma ir instruments racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, lai samazinātu uzņēmuma izmaksas un paaugstinātu konkurētspēju. Efektīva energopārvaldības sistēma ir apliecinājums tam, ka uzņēmuma darbība balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

AS “RĪGAS SILTUMS” aicina arī savus sadarbības partnerus un klientus realizēt energoefektivitātes aktivitātes savā ikdienas darbībā.