Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS 2023. finanšu gadā būtiskākais – efektīva siltumenerģijas ražošana un siltumapgādes drošība

05/04/2024

AS RĪGAS SILTUMS aizvadītais gads bija izaicinājumiem pilns, kad pastāvēja dabasgāzes deficīta risks, vasarā uzņēmums iegādājās dabasgāzi visai sezonai. Kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenas palielinājās vairākkārt, tika taupīti energoresursi un siltumenerģija tika patērēta ekonomiskākā režīmā, situācija pasaulē nereti bija neprognozējama, tāpēc efektīva siltumenerģijas ražošana un siltumapgādes drošība 2023.finanšu gadā bija īpaši nozīmīgi faktori.

Viens no galvenajiem centralizētās siltumapgādes elementiem ir siltumtīkli. Tieši no siltumtīklu un to tehniskā stāvokļa ir atkarīga centralizētās siltumapgādes drošība un nepārtrauktība, kā arī pārvades siltumenerģijas zudumu īpatsvars. AS RĪGAS SILTUMS piederībā esošo siltumtīklu garums veidoja 764 km, no kuriem 490 km jeb 64% ir pārbūvēti vai jaunizbūvēti, bet 274 km jeb 36% vēl jāpārbūvē. Pārskata periodā nomainīti un no jauna izbūvēti 13,13 km siltumtīkli, tai skaitā jaunu klientu piesaistei tika izbūvēti jauni siltumtīkli 2,9 km.

Siltumenerģijas lietotāju skaits ar katru gadu pieaug, pārskata gadā siltumenerģijas lietošanu uzsāka 56 jaunas ēkas ar kopējo siltuma slodzi 23 MW.

Būtiski atzīmēt, ka pēdējo divu pārskata gadu laikā, nododot ekspluatācijā jaunas biokurināmā katlumājas SC “Imanta”, SC “Daugavgrīva”,  Bauskas ielā 207A un Nautrēnu ielā 24, uzņēmuma kurināmā 2022./2023.gada bilancē šķeldas izmantošanas īpatsvars pieauga no 33% līdz 59%.

AS RĪGAS SILTUMS turpina izbūvēt lieljaudas absorbcijas siltumsūkņus, ar kuru palīdzību  tiek iegūta papildus siltumenerģija no aizejošam dūmgāzēm pēc dūmgāzu kondensatora, tās atdzesējot no ~ 50°C līdz ~ 25°C, siltumenerģiju ražojot efektīvāk un videi draudzīgāk.

AS RĪGAS SILTUMS investē ražošanas attīstībā un siltumtīklu modernizācijā, liekot uzsvaru uz bezemisiju un siltuma zudumu projektu realizāciju, iekļaujot zaļās enerģijas attīstību ikdienas darbā un veicinot Rīgas klimatneitralitātes sasniegšanu.

Kopumā aizvadītajā finanšu gadā ir būtiski palielināta centralizētās siltumapgādes sistēmas kopējā efektivitāte un drošība. AS RĪGAS SILTUMS aktīvi turpinās strādāt Zaļā kursa virzienā. Stratēģiskie soļi paredz atjaunojamo energoresursu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un atlikumsiltuma plašāku izmantošanu, kas veicinās centralizētās siltumapgādes konkurētspēju. Kā siltumenerģijas ražošanā, tā siltumtīklu pārvadē esam rūpīgi strādājuši ilgtspējas virzienā, kas ļauj daudz drošāk raudzīties nākotnē. 

AS RĪGAS SILTUMS apgrozījums pārskata periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim bija 442 milj. eiro, lietderīgi nodotais siltumenerģijas apjoms bija 2,7 milj. megavatstundas (MWh) un pārskata gads tika noslēgts ar 1,8 milj. eiro peļņu.