Jūs atrodaties šeit

Rīdziniekiem februāra siltuma patēriņš vidēji par 30% mazāks

11/03/2024

Rīgā rēķinus par siltumu februārī ietekmēja āra gaisa temperatūra, ēkas siltumnoturība un iedzīvotāju siltuma lietošanas paradumi. Vidējā āra gaisa temperatūra šī gada februārī bija +1,6 0C, kas ir par 6,1 0C augstāka nekā 2024.gada janvārī (-4,5 0C), kā rezultātā siltumenerģijas patēriņš vidēji ir par 30% mazāks. Siltumenerģijas tarifs 2024.gada janvārī un februārī bija vienāds – 87,57 EUR/MWh bez PVN. Atbilstoši izmaksas par piegādāto siltumenerģiju 2024.gada februārī vidēji būs par 30% mazākas nekā 2024.gada janvārī.

Rīgā visa piegādātā siltumenerģija tiek uzskaitīta ar namu siltummezglos uzstādītajiem verificētajiem siltumskaitītājiem. To rādījumi tiek nolasīti automātiski vienā laikā, kas ir droša siltumskaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma, jo izslēgts cilvēka kļūdas faktors. 

Klientiem maksas lielumu nosaka divas komponentes – siltumenerģijas tarifs, kas visiem patērētājiem ir vienāds, un siltumenerģijas patēriņš. Atgādinām, ka ēkas siltumenerģijas patēriņš katrā mājā ir atšķirīgs. Piemēram, renovētā/siltinātā ēkā siltumenerģijas patēriņš var būt vidēji pat līdz 50% mazāks nekā nesiltinātā/nerenovētā ēkā, kā arī dzīvokļos uzstādītie termoregulatori dod iespēju samazināt siltumenerģijas patēriņu vidēji no 20% līdz pat 50%.  

AS RĪGAS SILTUMS aicina izmantot mūsdienās pieejamās tehnoloģiskās iespējas siltumenerģijas racionālai izmantošanai. Tās, kopā ar dažu paradumu maiņu, ļaus samazināt siltuma patēriņu, rēķinu summu un nodrošinās arī tīrāku apkārtējo vidi, novēršot nelietderīgu siltumenerģijas patēriņu.

Iedzīvotāji savas mājas siltumenerģijas patēriņu var uzzināt AS RĪGAS SILTUMS mājas lapā sadaļā Iedzīvotājiem un tālāk sadaļā Patēriņa salīdzinājums https://www.rs.lv/lv/saturs/paterina-salidzinajums.

Atgādinām, ka AS RĪGAS SILTUMS siltumenerģiju piegādā līdz siltumtīklu atbildības robežai, kas pamatā ir līdz noslēdzošai armatūrai ēkas siltummezgla ievadā, kur siltumenerģijas skaitītājs uzskaita ēkai kopā patērēto siltumenerģiju, par kuru AS RĪGAS SILTUMS izraksta vienu kopīgu rēķinu ēkas apsaimniekotājam. Apsaimniekotāja kompetencē ir tālāka rēķina sadale, aprēķinot maksu par viena kvadrātmetra apkuri, karstā ūdens un cirkulācijas izmaksas, izmantojot LR Ministru kabineta noteikto metodiku.