Jūs atrodaties šeit

Iemūrē laika kapsula AS RĪGAS SILTUMS meitas uzņēmuma SIA Rīgas BioEnerģija biokurināmā katlumājas pamatos

24/05/2023

AS RĪGAS SILTUMS un SIA Rīgas BioEnerģija 23.maijā iemūrēja simbolisku kapsulu jaunas biokurināmas katlu mājas pamatos. Izbūvējot jauno siltumavotu, Rīgā pieaugs biokurināmā izmantošana līdz 45%.

Projekta realizācijas mērķis ir paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru Rīgas centralizētajā siltumapgādes sistēmā un samazināt atkarību no fosilā enerģijas resursa – dabasgāzes iepirkšanas. Ilgtermiņa mērķis - konkurētspējīga siltumapgāde, nodrošinot stabilu, ilgtermiņā zemu un prognozējamu siltumenerģijas cenu, kura nav atkarīga no importētā kurināmā cenu svārstībām, bet ir balstīta uz energoavotu un siltumapgādes sistēmu efektīvāku darbību.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Raivis Elliņš: “AS “RĪGAS SILTUMS” ir 100% “Rīgas BioEnerģijas” īpašnieks, tāpēc gandarījums par meitas uzņēmuma attīstību! Ar šo katlumāju tiks būtiski palielināts atjaunojamo energoresursu īpatsvars siltumenerģijas ražošanā Rīgas pilsētā, līdz ar to samazināsies ražošana no fosilajiem energoresursiem. Atjaunojamos resursus mēs praktiski visus iegūstam Latvijā, tādēļ siltumavotu attīstībai ir pozitīva ietekme uz Latvijas ekonomiku. Iecerēts, ka jaunās biokurināmā katlumājas izbūves rezultātā tiks palielināts atjaunīgo energoresursu izmantošanas īpatsvars no 36%, sasniedzot 45% siltumenerģijas ražošanai no šķeldas Rīgā. Arī AS “RĪGAS SILTUMS” plāno tuvākajos gados izbūvēt vēl divus jaunus siltumavotus Rīgā, un tad mēs savā kurināmā bilancē atjaunojamos energoesursus būsim sasnieguši jau vairāk nekā 90%.”

Biokurināmā katlumāja gadā saražos aptuveni 253 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas patēriņam 600 daudzdzīvokļu māju apkurei visa gada griezumā.

Projektu realizē Personu apvienība SIA “AIMASA” un UAB “Elektrenu energetikos remontas” (Lietuva), būvuzraudzība  SIA “Geo Consultants” (Latvija).

Projekta realizācijai piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 4 milj. eiro apmērā.

Biokurināmā katlu mājas realizācijas ieguvumi:

  • atbilstība Latvijas Nacionālajam enerģētikas un klimata plānam;
  • vietējo energoresursu izmantošana;
  • diversificēts siltumenerģijas ražotājs (zaļā enerģija);
  • konkurences palielināšana ar mērķi samazināt siltumenerģijas cenu patērētājam;
  • drošāka Rīgas pilsētas siltumapgāde;
  • nodrošinātas stabilas darbavietas.

SIA Rīgas BioEnerģija esošā katlumāja Meirānu ielā 10 jau kopš 2017.gada veiksmīgi darbojas Daugavas labā krasta siltumapgādes tirgū, piedāvājot konkurētspējīgu cenu siltumenerģijas tirgū. 2022.gada rudenī tika uzsākta jaunās, augsti efektīvas biokurināmā katlu mājas izbūve ar siltuma jaudu līdz 48 MW, kuru plānots nodot ekspluatācijā 2023.gada nogalē.

AS RĪGAS SILTUMS ir 100% dalībnieks SIA “Rīgas BioEnerģija”.  Tā dibināta 2014.gadā, lai uzbūvētu Daugavas labajā krastā divas katlu mājas - Meirānu ielā 10 un Rencēnu ielā 30, ar kopējo siltuma jaudu 96 MW, ar mērķi palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru Rīgas pilsētas centralizētā siltumapgādē.

 

Par AS RĪGAS SILTUMS

AS RĪGAS SILTUMS ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība.  Akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

AS RĪGAS SILTUMS ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS RĪGAS SILTUMS īpašumā.