Jūs atrodaties šeit

Darba aizsardzības labās prakses konkursā “Zelta ķivere” iepazīstinām ar labo praksi, demonstrējot COLD principa apģērbus

07/11/2023

Klimata pārmaiņas vairs nav abstrakta nākotne – tā ir mūsdienu realitāte, ko aizvien vairāk sāk izjust arī Latvijas uzņēmumi. Turklāt šajā gadījumā nav runa tikai par dabas resursu pieejamību un pielāgošanos ekstremāliem laikapstākļiem, kas ar katru gadu prasa aizvien vairāk finanšu, laika un arī cilvēku resursu. Klimata pārmaiņu ietekme ir jūtama arī jautājumos, kas attiecas uz cilvēkresursu pārvaldību, tostarp darba drošību. Neraugoties uz to, ka Latvijā klimata pārmaiņas šobrīd izjūt galvenokārt atsevišķu nozaru uzņēmumi, eksperti norāda, ka jau tuvākajā nākotnē situācija būtiski mainīsies.

Būtiskākās izmaiņas no darba vides viedokļa:

  • Augstāka temperatūra gan iekštelpās, gan ārpus telpām, straujas un biežas temperatūras svārstības;
  • Vairāk UV starojuma / ozona / gaisa piesārņojuma;
  • Izmaiņas florā un faunā;
  • Vairāk “ekstremālo” klimata notikumu (vētras, sniega vētras, plūdi, ugunsgrēki u.tml.)

Darba aizsardzības labās prakses konkursā “Zelta ķivere” AS RĪGAS SILTUMS Darba aizsardzības dienests dalījās ar uzņēmuma pieredzi un demonstrēja COLD principa apģērbus. Sekojot līdzi tendencēm pasaulē un Latvijā, Ilgtspējas institūta aktivitātēm – plānojot un realizējot rīcības, kas samazina potenciālo nelaimes gadījumu riskus (AS RĪGAS SILTUMS ir pievienojies iniciatīvai Misija Nulle), veicot pārrunas ar arodbiedrību un darbiniekiem, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus uz vairākiem nozares uzņēmumiem, tika pārskatītas un pilnveidotas darba aizsardzības apģērba apgādes normas un iegādāts atbilstošs darba apģērbs. Tāpat arī tika organizēta darbinieku informēšana un izglītošana par efektīvu darba aizsardzības apģērbu lietošanu dažādos laika apstākļos pēc COLD principa:

CLEAN - TĪRS. Tīra darba apģērba uzturēšana ir svarīga gan no higiēnas un veselības, gan reputācijas viedokļa. AS RĪGAS SILTUMS nodrošina darbinieku darba apģērba regulāru tīrīšanu.

OVERHEATING - PĀRKARŠANA. Pārlieku ģērbšanās un pārslodze rada pārmērīgu ķermeņa siltuma atdevi un pazemina siltuma izvadi. Ķermenis sakarst un svīst, savukārt sviedri uzsūcas biezajā apģērbā.

LAYER - KĀRTAS. Ģērbjot vairākas kārtas, starp apģērbu kārtām veidojas gaisa slāņi, kas nodrošina siltuma izolāciju aukstā laikā.

DRY - SAUSS. Ja apģērbs kļūst slapjš, slapja kļūst arī āda, kas veicina ķermeņa atdzišanu un salšanu. Slapjas drēbes maināmas pēc iespējas biežāk. 

Papildus minētajam tiek veikta darbinieku informēšana, dienu iepriekš izsūtot e-pastu ar meteoroloģiskajam prognozēm un brīdinājumiem par ekstrēmiem laikapstākļiem, izmantojot gan Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes informāciju, gan AS RĪGAS SILTUMS operatīvi tehniskās informācijas sistēmas datus no meteostacijas Imantā.

2023.gada Darba aizsardzības labās prakses balvu konkursa “Zelta ķivere” mērķis ir apkopot Latvijas darba devēju – uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu – labās prakses piemērus, kas uzskatāmi parāda, kā tie ir adaptējušies klimata pārmaiņu ietekmei uz darba apstākļiem, tostarp nodarbināto drošību un veselību darba vidē.

AS RĪGAS SILTUMS konkursā pārstāvēja Darba aizsardzības dienesta vadītājs Mārcis Slavinskis, stāstot un demonstrējot ieviesto darba apģērbu.