Jūs atrodaties šeit

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumapgādes pakalpojumiem

Lai mazinātu ar energoresursu straujo cenu pieauguma negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz mājsaimniecībām, Latvijas valdība ir noteikusi atbalsta pasākumus.

Saskaņā ar 28.01.2022. Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta nosacījumiem, mājsaimniecībām piemēros maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem, kurus sniedz, izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu.

Kāds ir atbalsta periods?

Valsts atbalsts siltumenerģijas izmaksu mazināšanai mājsaimniecībām ir pieejams laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Cik liels ir valsts atbalsts?

50 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

Piemēram,

ja apstiprinātais "RĪGAS SILTUMS" tarifs ir 183,86 eiro (bez PVN) par vienu megavatstundu, ar valsts atbalstu mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifs ir 112,39 eiro par vienu megavatstundu (bez PVN).

Vēršam uzmanību, ka valsts atbalsta kompensācija ir paredzēta pakalpojuma sniedzēja noteiktajam siltumenerģijas tarifam, nevis konkrētam dzīvoklim aprēķinātajām izmaksām par apkuri un karsto ūdeni.

Kā AS “RĪGAS SILTUMS” piemēros atbalsta pasākumus?

  1. AS “RĪGAS SILTUMS” aprēķinās maksu par mājai kopumā piegādāto siltumenerģiju un izrakstīs rēķinu mājas pilnvarotai personai (pārvaldniekam), ņemot vērā valsts atbalsta paredzēto kompensāciju mājsaimniecībām, tas ir, piemērojot tarifu  112,39 eiro par vienu megavatstundu (bez PVN).
  2. Tālāk AS “RĪGAS SILTUMS” izrakstīto rēķinu ar samazināto tarifu par dzīvojamā mājā kopumā patērēto siltumenerģiju mājas pilnvarotā persona (pārvaldnieks) sadala  dzīvokļu īpašniekiem, aprēķinot maksu par viena kvadrātmetra apkuri un karstā ūdens izmaksām.

Negūtie ieņēmumi par maksas samazinājumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem tiks kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.