Jūs atrodaties šeit

Iesniegumi un atsauksmes

Vēstuļu, iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība AS “RĪGAS SILTUMS”

AS “RĪGAS SILTUMS” mērķis ir sniegt saviem klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus un labāku servisu, kā arī patstāvīgi veikt uzlabojumus šajās jomās. Sabiedrība vēlas kļūt par savu klientu partneri, ar kuru ir viegli un vienkārši komunicēt, tāpēc mūsu klienti var izteikt sabiedrībai priekšlikumus, atsauksmes, iebildumus, pateicības un uzdot jautājumus (pieprasīt informāciju attiecībā uz savstarpējo sadarbību).

Sabiedrības klientiem ir pieejami vairāki veidi, kā izteikt savu viedokli par sadarbību, uzdot jautājumus, saņemt informāciju, ieteikt vai paziņot, t.i.:

1.    zvanot pa klientu palīdzības diennakts tālruni 800 000 90;

2.    rakstot uz sabiedrības juridisko adresi Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012;

3.    rakstot uz sabiedrības e-pasta adresi siltums@rs.lv;

4.    klientam vēršoties personīgi sabiedrībā Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Jautājumu klāsts, kurus sabiedrībai visbiežāk uzdod klienti:

1.    līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu noslēgšanas/laušanas grozījumu kārtība;

2.    līgumu par ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkalpi (ĒISA) noslēgšanas/laušanas grozījumu kārtība;

3.    pieslēgšanās AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkliem un tehnisko noteikumu saņemšanas kārtība;

4.    siltumenerģijas pieslēgšana/atslēgšana (apkures sezonas uzsākšana/pārtraukšana);

5.    siltumenerģijas patēriņš, tarifi, aprēķini, izmaksas;

6.    parādsaistības, apmaksu dinamika utt.;

7.    nokavējuma procentu (kavējuma naudas) aprēķināšana;

8.    papildus sabiedrības pakalpojumi (maksas): stāvvada atslēgšana/pieslēgšana, sildķermeņa nomaiņa, dvieļu žāvētāja nomaiņa/remonts utt. (ja ir noslēgts ĒISA līgums);

9.    sabiedrības pakalpojumu sniegšanas, personāla darba un komunikācijas kvalitāte utt.

Saņemot iesniegumu no klienta, sabiedrība reģistrē dokumentu datu bāzē un sniedz atbildi pēc iespējas ātrāk, ja dokumenta saturs neprasa atbildi pēc būtības, un ne vēlāk kā mēneša laikā no dokumenta saņemšanas, ja atbilde prasa ilgāku laiku informācijas sagatavošanai.