Jūs atrodaties šeit

Atzinuma saņemšana

Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājam Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz atzinumi par komunikāciju gatavību ekspluatācijai atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi” un Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

Iesniegums

Iesniegums atzinuma “Par būves gatavību ekspluatācijai” saņemšanai (skatīt sadaļā Veidlapas)

Iesniegumam jāpievieno siltumapgādes daļas izpildmērījumu plāna grafiskās daļas izdruka ar uzrādītajām projektētām un faktiskajām piesaistēm (ar Rīgas pilsētas būvvaldes izvērtējumu), kā arī AS "RĪGAS SILTUMS” tehniskie noteikumi (ja tādi tika izsniegti).

Iesniegšana un kontakti

Elektroniski parakstītus dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu: kanceleja@rs.lv

Pieņemam arī klientu brīvā formā rakstītus iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: kanceleja@rs.lv

Parakstītu iesniegumu ar klāt pievienotiem dokumentiem var atstāt  AS „RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā pie caurlaides ēkas, ievietojot iesniegumu  konteinerā ar uzrakstu “Kancelejai”​. 

Jautājumi par atzinumiem - skatīt kontaktus.