AS „RĪGAS SILTUMS” IEGŪST NACIONĀLĀ UZVARĒTĀJA EIROPAS BIZNESA BALVAS 2016./ 2017. TITULU
AS „RĪGAS SILTUMS”, piedaloties Zemes stundā, samazina apgaismojumu četrās siltumcentrālēs un katlumājā
Iemūrēta kapsula biokurināmā katlumājas pamatos, pēc tās nodošanas ekspluatācijā samazināsies siltuma tarifs līdz 3%!
Aizvērt