Jūs atrodaties šeit

Maskavas iela 250C

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 7 700, drošības nauda 10% no sākumcenas.

Ēka atrodas Maskavas priekšpilsētā, starp daudzdzīvokļu mājām. Telpas ir apmierinošā stāvoklī, tajās iespējams nodrošināt centrālo apkuri, kanalizāciju, elektroapgādi.

Telpu minimālā nomas maksa 1,10 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 18.06.2002. Ēkas kadastra nr.0100 572 0196 (kad.apz. 0100 072 0125 003). Ēka nodota ekspluatācijā 1967.gadā. Apbūves laukums 115,9 m2. Lietderīgā platība 93,4 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu (kad.nr.0100 072 0125). Zemes īpašnieks: privātpersona, noslēgts zemes nomas līgums, nomātā platība 120 m2. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 47m2, pagrabā siltumtrase. 

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 7 700, minimālā nomas maksa 1,10 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar Lailu Freimani, tālr. +371 2000 2659.  

Foto: