Jūs atrodaties šeit

Druvienas iela 16A

Apraksts:

Pārdošanas sākumcena EUR 23 100, drošības nauda 10% no sākumcenas. 

Ēka atrodas Mežciemā, dzīvojamo māju iekšpagalmā, netālu izglītības iestāde. Sabiedriskais transports pieejams, tāpat arī ir ērta piebraukšana un autotransporta novietošana pie ēkas. Ēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs, ir veikts remonts, tās piemērotas darbnīcu un biroju telpām.

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 20.01.2015. Ēkas kadastra nr.0100 622 0060. Ēka nodota ekspluatācijā 1978.gadā. Apbūves laukums 245 m2. Lietderīgā platība 222,7 m2. Ēka saistīta ar 2 zemes gabaliem: (kad.nr. 0100 122 2111) zemes īpašnieks -  privātpersona, ir noslēgts beztermiņa zemes nomas līgums, un (kad.nr.0100 122 2085) zemes īpašnieks - privātpersona, zemes nomas līgums nav noslēgts. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīklu ievads. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA"RIJAKO" līdz 2028.gadam.

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 23 100

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar telpu nomnieku SIA"RIJAKO" 29415295, 67530096. 

Foto: 

 

Karte: