Jūs atrodaties šeit

Ēku apkalpošana

Jaunums!

Piedāvājam kvalitatīvi nodrošināt dzīvojamo ēku un sabiedrisko ēku siltumapgādes sistēmu apkalpi, un arī citu inženierkomunikāciju – elektrības, ūdensvada un kanalizācijas – sistēmu apkalpi.

JŪSU IEGUVUMI:

  • sertificēti speciālisti regulāri apseko un apkalpo inženierkomunikācijas, kā arī ikgadēji sniedz tehniskā stāvokļa novērtējumu, kas ļauj plānot kārtējos un kapitālos remontus,
  • pilnībā nodrošināta materiāli tehniskā bāze garantē detaļu operatīvu nomaiņu, lai novērstu siltuma zudumus, ūdens noplūdes un citas inženiertehniskas problēmas,
  • mūsu pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā,
  • mūsu palīdzības dienesta diennakts bezmaksas tālrunis 80 0000 90 ļauj operatīvi pieņemt izsaukumus, nodrošina kvalitātes kontroli un saņemto pieteikumu analīzi.

Piedāvājam arī automatizētu gāzes katlumāju darbības analīzi, attīstības priekšlikumu izstrādāšanu un realizāciju, apkopes pārņemšanu un apkalpes līguma slēgšanu. Mūsu piedāvājums vienmēr ir ekonomiski un tehniski pamatots, ņemot vērā augstas ekspluatācijas un drošības prasības, ko spējam kvalitatīvi nodrošināt jau 20 gadus.

Uzziniet vairāk, zvanot pa tālruni: 80 0000 90.

Vairāk par pakalpojumu. Iesnieguma veidlapa (paraugs šeit).

DZĪVOJAM ĒRTĀK UN TAUPĪGĀK!