Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu.  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit

Ekspluatācijas grupas siltumiekārtu remontatslēdznieks

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Siltumcentrāles “Imanta” Ekspluatācijas grupas siltumiekārtu remontatslēdznieku

Galvenie darba pienākumi

1. Veikt tvaika, ūdenssildāmo un šķeldas katlu, katlu palīgiekārtu, siltumapmaiņas  sūkņu, armatūru, ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtu, šķidrā kurināmā saimniecības iekārtu, gāzes iekārtu un cauruļvadu, metāla konstrukciju un nožogojumu, pazemes un virszemes komunikāciju un ar tiem saistīto būvju un konstrukciju, artēziskie urbumu u.c. iekārtu, ugunsdzēsības iekārtu tehniskās apkopes,  remontu darbus (t.sk. tīrīšanas un krāsošanas darbus u.c.), montāžu un nomaiņu.

2. Veikt celtniecības un santehnikas remontu darbus.

3. Veikt iekraušanas - izkraušanas darbus.

4. Novērst neliela apjoma siltumiekārtu izolācijas bojājumus.

5. Piedalīties teritorijas sakopšanā.

Prasības pretendentam

1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība vai arodizglītība siltuma, ūdens, kanalizācijas nozarē.

2. Pieredze attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 1 gads.

3. A2 valsts valodas prasmes  pakāpe.

4. Nepieciešamās kompetences:

 • prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas; 
 • prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;
 • prasme strādāt komandā; 
 • spēja veikt darbus, ar lielu fizisko veiklību, palielinātu fizisku piepūli un kustību precizitāti;
 • spēja ātri pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību paaugstināta stresa situācijā.

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu EUR 940 mēnesī.

3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu profesionālā kolektīvā.

6. Darba vietu Kurzemes pr.17, Rīgā.

Kontaktpersona

SC “Imanta” Ekspluatācijas grupas vadītājs J.Jēkabsons – tālrunis 20002754. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2021.gada 21.martam.

 

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Šķeldas testēšanas laboratorijas laborants

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa Šķeldas testēšanas laboratorijas laborantu

Galvenie darba pienākumi

1. Noņemt paraugus un sagatavot tos analīzēm, kā arī savlaicīgi veikt analīzes atbilstoši apstiprinātajam apjomam.

2. Fiksēt analīžu rezultātus analīžu žurnālā un informēt tiešo vadītāju par visām analīžu rezultātu novirzēm no normas.

3.Pēc pieprasījuma veikt papildus analīzes.

4. Nodrošināt tīrību un kārtību savā darba vietā un uzturēt darba kārtībā uzticēto aparatūru.

Prasības pretendentam

1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība ķīmijas, inženierkomunikāciju vai vides jomā.

2. Pieredze attiecīgajā specialitātē līdz 1 (vienam) gadam.

3. A2 valsts valodas prasmes  pakāpe.

4. Papildus prasības:  pārzināt laboratorijā lietojamo ķīmisko vielu raksturojumu un drošības prasības darbā ar tām, zināt un strādāt ar laboratorijas mērinstrumentiem.

5. Zināšanas:

 • šķeldas zemākās darba siltumspējas, mitruma un pelnu satura noteikšanas metodes un iekārtas;
 • drošības noteikumi gāzes saimniecībā;
 • pirmās palīdzības sniegšana ķīmisku apdegumu gadījumos no skābēm un sārmiem.

Nepieciešamās kompetences:

 • profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;
 • prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteikta izpildes metodika;
 • prasmes darbā ar elektroiekārtām;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, MDS u.c.) un datu bāzēm lietotāja līmenī.

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu EUR 830 mēnesī.

3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu profesionālā kolektīvā.

6.Darba vietu Cēsu ielā 3A, Rīgā.

Kontaktpersona

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa vadītāja Inese Kurmahere – tālrunis 26306111. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2021.gada 24.martam.

 

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Pieteikuma anketas paraugs

PIETEIKUMA ANKETA

 

Datums (norādīt)

 

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

reģistrācijas Nr. 40003286750,

juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A,

e-pasta adrese: ________________.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpildīt):

vārds, uzvārds:_______________________________

adrese:_____________________________________

tālruņa Nr.:__________________________________

e-pasta adrese:_______________________________

 

Ar šo piesakos akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajam vakantajam amatam (norādīt):__________________________________________________________________

 

IZGLĪTĪBA (aizpildīt):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Izglītības līmenis, iegūtais grāds:________________________________________________

Fakultāte, studiju virziens, specialitāte vai kvalifikācija: ______________________________

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads): __________________________________________________________________________

Izglītības dokumenta datums un numurs:_________________________________________

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc papildu izglītības):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Apmācību/kursa nosaukums:__________________________________________________

Apmācību/kursa ilgums: ______________________________________________________

 

DARBA PIEREDZE (aizpildīt):

Darba devēja nosaukums: ____________________________________________________

Amats:____________________________________________________________________

Nostrādātais laika periods: ____________________________________________________

Īss galveno pienākumu apraksts:_______________________________________________

 

VALODU PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās prasīta nepieciešamība norādīt valodu prasmes, norādot: “dzimtā”; “pamatlīmenis”; “vidējs līmenis”, “augstākais līmenis”):

Latviešu valoda:_____________________________________________________________

Angļu valoda:_______________________________________________________________

Krievu valoda:______________________________________________________________

Cita valoda:________________________________________________________________

 

CITAS PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc konkrēta sertifikāta un/vai apliecības):

Sertifikāta/apliecības nosaukums:_______________________________________________

Sertifikāta/apliecības iegūšanas datums un numurs:________________________________

Sertifikāta/apliecības izdevējs:__________________________________________________

 

MOTIVĀCIJAS APRAKSTS (īsumā aprakstīt, kādēļ uzskatiet sevi par piemērotu izsludinātajam vakantajam amatam):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRETENDENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE: aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma anketu akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”, pretendents piekrīt, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā vakantā amata atlases norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļa vietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

PIETEIKUMA ANKETAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ: pieteikuma anketa jāiesniedz sludinājumā norādītajā termiņā personiski, nosūtot to pa pastu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: aira.lace@rs.lv.

Paraksts un paraksta atšifrējums

(ja pieteikuma anketa tiek sūtīta pa pastu vai iesniegta personiski)