Jūs atrodaties šeit

Tehniskie noteikumi pieslēgšanai / pārbūvei

Tehniskos noteikumus objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un / vai ISM būvniecību vai siltumtīklu un / vai ISM pārbūvi var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Iesniegumā jānorāda:

  • objekta atrašanās vieta (adrese, kadastra numurs);
  • nepieciešamās slodzes (MW) objekta apkures, karstā ūdens un ventilācijas nodrošināšanai;
  • kontaktpersona un kontakttālrunis;
  • cita informācija.

Iesniegumam jāpievieno objekta izvietojuma plāns (topogrāfija), zemes gabala robežu plāns u.c. (skatīt sadaļā Veidlapas).

Iesniegumu ar klāt pievienotiem dokumentiem var iesniegt AS „RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, 1. korpusā, 1.stāvā, Rīgā.

Tehniskos noteikumus var saņemt AS „RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupā Cēsu ielā 3A, 2. korpusā, 310. kabinetā (darba laiks: pirmdienās – ceturtdienās 7.30-11.30, 12.00-16.15, piektdienās 7.30.-11.30, 12.00-15.00).