Jūs atrodaties šeit

Tehniskie noteikumi citiem mērķiem

Citiem mērķiem izsniedzamie tehniskie noteikumi:

  • objektiem, kuros paredzēts izmantot alternatīvo apkuri;
  • siltumtīklu pārbūvei (pārvietošanai);
  • ēku nojaukšanai;
  • detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādei;
  • ielu un/vai veloceliņu projektēšanai;
  • teritorijas labiekārtošanai;
  • u.c.

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Iesniegumam jāpievieno objekta izvietojuma plāns (topogrāfija), zemes gabala robežu plāns u.c. (skatīt sadaļā Veidlapas).

Iesniegumu ar klāt pievienotiem dokumentiem var iesniegt AS „RĪGAS SILTUMS” Klientu apkalpošanas grupā (Rīgā, Cēsu ielā 3A, 1. korpusā).

Tehniskos noteikumus var saņemt AS „RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupā Cēsu ielā 3A, 2. korpusā, 310. kabinetā (darba laiks: pirmdienās – ceturtdienās 7.30-11.30, 12.00-16.15, piektdienās 7.30.-11.30, 12.00-15.00).