Jūs atrodaties šeit

Tehniskie noteikumi

Ja, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, būvniecība skar AS "RĪGAS SILTUMS” objektu, siltumtīklu ekspluatācijas aizsargjoslu, paredzēta objekta (ēkas, siltumtīklu utt.) nojaukšana vai projektēšanas gaitā ir nepieciešamība saņemt pieslēgšanās (atslēgšanās) vai siltumtīklu šķērsošanas tehniskos nosacījumus ir jāsaņem AS "RĪGAS SILTUMS” tehniskie noteikumi.

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Tehniskos noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai.

Ir divu veidu iesniegumi tehniskiem noteikumiem:

 1. Iesniegums tehniskiem noteikumiem objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un/vai ISM būvniecību / siltumtīklu un/vai ISM pārbūvi (skatīt sadaļā Veidlapas);
   
 2. Iesniegums cita veida tehniskiem noteikumiem (skatīt sadaļā Veidlapas):
 • objektiem, kuros paredzēts izmantot alternatīvo apkuri
 • siltumtīklu pārbūvei (pārvietošanai)
 • ēku nojaukšanai
 • detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādei
 • ielu un/vai veloceliņu projektēšanai
 • teritorijas labiekārtošanai
 • u.c.

Tehniskos noteikumus var saņemt AS "RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupā Cēsu ielā 3A, 2. korpusā, 310. kabinetā (darba laiks: pirmdienās – ceturtdienās 7.30-11.30, 12.00 -16.15, piektdienās 7.30.-11.30, 12.00-15.00).