Jūs atrodaties šeit

Stratēģija

AS “RĪGAS SILTUMS” vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem 3 gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami no 2019./2020. līdz 2021./2022.finanšu gadam, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.

Iepazīties ar AS "RĪGAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2019./2020.finanšu gada līdz 2021./2022.finanšu gadam.