Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

Paziņojums par AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas tarifu

Sākot no 2019.gada 1.augusta siltumenerģijas tarifs ir 51,90 EUR/MWh bez PVN.

2019.gada 20.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.