Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

Paziņojums par AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas tarifu

Sākot no 2020.gada 1.aprīļa siltumenerģijas tarifs ir 48,08 EUR/MWh bez PVN.

2020.gada 19.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.