Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

Šobrīd spēkā no 2020.gada 3.decembra siltumenerģijas tarifs ir 44,10 EUR/MWh bez PVN, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 23.novembra lēmumu Nr.152 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

No 2021.gada 1.augusta siltumenerģijas tarifs būs 45,27 EUR/MWh bez PVN, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 23.novembra lēmumu Nr.152 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Paziņojums par AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2021.gada 1.septembra:

 
Sabiedrisko pakalpojumu veids
 
Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.08.2021.
Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh
 (bez PVN)
no 01.09.2021.
 
Tarifa palielinājums
(%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs
30,63
41,22
 
35%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs
13,20
14,65
11%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs
1,31
1,31
0%
Siltumenerģijas gala tarifs
45,27
 (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)
57,31
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)
27%

Spēkā esošā tarifa palielinājums ir saistīts ar pirktās siltumenerģijas cenu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto)  tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”:

  1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv);
  2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

 

Iepriekšējā perioda siltumenerģijas tarifi

Periodā no 01.10.2020 līdz  02.12.2020. siltumenerģijas tarifs bija 39,77 EUR/MWh bez PVN

Periodā no 01.08.2020. līdz  30.09.2020. siltumenerģijas tarifs bija 40,46 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.06.2020. līdz  31.07.2020. siltumenerģijas tarifs bija 45,69 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.04.2020. līdz  31.05.2020. siltumenerģijas tarifs bija 48,08 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2019. līdz  31.03.2020. siltumenerģijas tarifs bija 51,90 EUR/MWh bez PVN.