Jūs atrodaties šeit

AS "RĪGAS SILTUMS"

AS "RĪGAS SILTUMS" dibināta 1995.gada 25.septembrī kā Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Tās dibinātāji ir Rīgas dome, valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" un Latvijas Republikā reģistrētā akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu Banka". Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996. gada 14.martā. Reālu darbību, ražojot un piegādājot siltumu, uzņēmums uzsāka tā paša gada 1.maijā.

AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

AS "RĪGAS SILTUMS" pieder 100% kapitāldaļu uzņēmumā SIA "Rīgas BioEnerģija".

Galvenās siltumenerģijas ražotājas Rīgā ir valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" piederošās koģenerācijas stacijas, no kurām AS "RĪGAS SILTUMS" iepērk aptuveni 70% no visas nepieciešamās siltumenerģijas. Aptuveni 0,05% siltuma tiek iepirkts no citiem uzņēmumiem. Pārējais siltumenerģijas apjoms tiek saražots AS "RĪGAS SILTUMS" piederošajos siltumavotos: 5 siltumcentrālēs, kā arī vairākos desmitos mazu un vidēju katlu māju.

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotos izmantojamie kurināmā veidi ir dabasgāze un šķelda. Veicot siltumavotu modernizāciju, ir sasniegts šķeldas īpatsvars kurināmā bilancē aptuveni 30%. Dabasgāzes padeves pārtraukumu gadījumos siltumenerģijas ražošanai kā avārijas kurināmo ir iespējams izmantot marķēto dīzeļdegvielu. 

76% no visas siltumenerģijas, kas nepieciešama Rīgai, pārvada un sadala AS "RĪGAS SILTUMS". 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder  AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 689 km.