Jūs atrodaties šeit

Pārskati

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2020./2021.finanšu gadā:

Starpperiodu pārskats par periodu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim

Starpperiodu pārskats par periodu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.jūnijam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2019./2020.finanšu gadā:

Starpperiodu pārskats par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim

Starpperiodu pārskats par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.jūnijam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.martam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2018./2019.finanšu gadā:

Konsolidētais gada pārskats par periodu no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Gada pārskats par periodu no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Starpperiodu pārskats par periodu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim

Starpperiodu pārskats par periodu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.jūnijam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.martam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2017./2018.finanšu gadā:

Konsolidētais gada pārskats par periodu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Gada pārskats par periodu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Starpperiodu pārskats par periodu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim

Starpperiodu pārskats par periodu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.jūnijam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.martam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2016./2017.finanšu gadā:

Gada pārskats par periodu no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Starpperiodu pārskats par periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.jūnijam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.martam

Starpperiodu pārskats par periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2015./2016.finanšu gadā:

Gada pārskats par periodu no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Starpperiodu vadības ziņojums un saīsinātais finanšu pārskats par darbību 2015./2016.finanšu gadā

Starpperiodu valdes ziņojums par darbību 2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos

Starpperiodu valdes ziņojums par darbību 2015./2016.finanšu gada 1.pusgadā

Starpperiodu valdes ziņojums un par darbību 2015./2016.finanšu gada 1.ceturksnī

AS „RĪGAS SILTUMS” vadības ziņojumi un saīsinātie finanšu pārskati par darbību 2014./2015.finanšu gadā:

Gada pārskats par periodu no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim ar pievienotu neatkarīgu revidentu ziņojumu

Starpperiodu vadības ziņojums un saīsinātais finanšu pārskats par darbību 2014./2015.finanšu gadā

Starpperiodu vadības ziņojums un saīsinātais finanšu pārskats par darbību 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešos

Starpperiodu vadības ziņojums un saīsinātais finanšu pārskats par darbību 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadā