Jūs atrodaties šeit

Neatgūstamie parādi

AS “RĪGAS SILTUMS” iestājoties Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma  14.panta 4.³ daļā un 17.⁴ panta sestā daļā minētiem noteikumiem, un saņemot no dzīvojamās mājas pilnvarotās personas (pārvaldnieka) attiecīgo informāciju apliecinošus dokumentus, samazina tās uzskaitē esošo parādsaistību apmēru par neatgūstamā parāda summu.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma  14.panta 4.³ daļā un 17.⁴ panta sestā daļā minētie noteikumi piemērojami, ja dzīvojamās mājas īpašnieka (dzīvokļa īpašnieka) maksātnespēja iestājas (tiesas nolēmuma datums) un izbeidzas (tiesas nolēmuma datums) ne agrāk kā 15.01.2014. vai miršanas fakts konstatēts ne agrāk kā 15.01.2014.