Jūs atrodaties šeit

Lokomotīves iela 96A

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 7 700, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 0,96 EUR/m2.

Ēka atrodas starp daudzdzīvokļu mājām, kvartāla starp Lokomotīves, Višķu, maskavas un Ikšķiles ielām iekšienē. Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Labiekārtojums: pilsētas elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, centrālapkure, ir tualetes telpa, duša. Telpas piemērotas darbnīcu vai noliktavu vajadzībām.

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 27.01.2001. Ēkas kadastra nr.0100 578 0318 (kad.apz. 0100 078 2124 002). Ēka nodota ekspluatācijā 1968.gadā. Apbūves laukums 116,9 m2. Lietderīgā platība 94,2 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu, kad.nr.0100 078 2281. Zemes īpašnieks: privātpersona, noslēgts zemes nomas līgums, nomātā platība 164 m2. Ēkas apgrūtinājumi:  ir siltumtīklu ievads. Ēkā atrodas ISM. Telpu apskatei  sazināties ar Anitu Jevļevu, tālr. +371 26302802, +371 67017446. 

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 7 700, minimālā nomas maksa 0,96 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar Lailu Freimani, tālr. +371 2000 2659.

Foto: