Jūs atrodaties šeit

Komunikācija ar rīdziniekiem

Lai uzlabotu komunikāciju ar rīdziniekiem un veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu, AS "RĪGAS SILTUMS" aicina klientus izmantot šādas komunikācijas iespējas:

1. Klātienē, Cēsu ielā 3a, Rīga, kur AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki:

  • Sniedz konsultācijas AS “RĪGAS SILTUMS” klientiem par siltumapgādes jautājumiem Rīgas pilsētā.
  • Pieņem klientu iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar siltumenerģijas nodrošināšanu ēkām, kuras pieslēgtas siltumapgādes tīkliem. Un arī par karstā ūdens nodrošināšanu ēkās, kuru iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpo AS “RĪGAS SILTUMS”.
  • Pieņem klientu iesniegumus tehnisko noteikumu saņemšanai siltumtehnisko iekārtu rekonstrukcijas darbu veikšanai.
  • Sniedz informāciju par norēķiniem par ēkā patērēto siltumenerģiju šīs ēkas dzīvokļu īpašniekiem.

Darba laiks plkst.:

Pirmdiena       7.30 līdz 16.15.

Otrdiena         7.30 līdz 16.15.

Trešdiena       7.30 līdz 16.15.

Ceturtdiena     7.30 līdz 16.15.

Piektdiena      7.30 līdz 15.00.

2. Rīdzinieki savu viedokli un pretenzijas, vai ieteikumus var sniegt arī pa Klientu palīdzības dienesta bezmaksas diennakts tālruni 80000090!

3. Aicinām sazināties arī tiešsaistes formā  vai pa e- pastu siltums@rs.lv