Jūs atrodaties šeit

Informācija mērniekiem un projektētājiem

Izstrādājot topogrāfisko plānu, mērniekam nepieciešamības gadījumā, pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas datubāzē to jāsaskaņo ar AS "RĪGAS SILTUMS”.

Lai saskaņotu topogrāfisko plānu, AS "RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas arhīvā (Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 318. kabinetā) jāiesniedz attiecīgs topogrāfiskais plāns M 1:500.

Izstrādājot tehnisko dokumentāciju (būvprojektu, apliecinājumu karti inženierbūvēm, paskaidrojuma rakstu utt.), ja tas šķērso AS "RĪGAS SILTUMS” esošos siltumtīklus, tad ir jāsaņem siltumtīklu augstuma atzīmes.

Lai saņemtu esošo siltumtīklu augstuma atzīmes, AS "RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas arhīvā (Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 318. kabinetā) jāiesniedz attiecīgs būvprojekts, kā arī siltumtīklu projektēšanas gadījumā attiecīgs būvprojekts un AS "RĪGAS SILTUMS” tehniskie noteikumi.

Izstrādājot Zemes ierīcības projektu (zemes gabalu sadalīšanas, apmaiņas, apvienošanas utt. gadījumos), ja zemes gabalā ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS” siltumtīkli, tad šāds projekts jāsaskaņo ar AS "RĪGAS SILTUMS”.

Lai saskaņotu Zemes ierīcības projektu, AS "RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas arhīvā (Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 318. kabinetā) jāiesniedz attiecīgs zemes robežu plāns M 1:500.

Kontaktinformācija

Tehniskās daļas Siltumtīklu grupa (Tehniskās daļas arhīvs)

Cēsu iela 3a, 2. korpuss, 318. kabinets, tālr.: 67017389, 67017379

Topogrāfisko plānu saskaņošana, informācijas sniegšana projektētājiem un mērniekiem

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 09:00 - 12:00

Otrdiena 09:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00

Ceturtdiena 13:00 - 16:00