Jūs atrodaties šeit

Ilgtspēja

Iegūstot Ilgtspējas indeksa Zelta kategoriju, AS „RĪGAS SILTUMS” apliecināja, ka uzņēmums strādā atbilstoši augstākajiem standartiem un kvalitātes prasībām, rūpējoties ne tikai par klientiem, bet arī par darbiniekiem, apkārtējo vidi un ilgtspējīgu attīstību.

Zelta kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kas demonstrē atklātību un caurredzamību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

"Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā.

Ilgtspējas indekss Zelta kategorija