Jūs atrodaties šeit

Dravnieku iela 11A

Apraksts:

Sākuma cena noteikta EUR 65 150, drošības nauda 10% no sākumcenas.

Ēka atrodas Pļavniekos, starp daudzdzīvokļu mājām un darījumu iestādēm. Sabiedriskais transports pieejams, pieturvieta netālu no ēkas. Telpu stāvoklis apmierinošs, iekšējās apdares nolietojums. Ēka piemērota darbnīcu vai noliktavu vajadzībām. Nodrošināts pieslēgums centrālajiem elektrotīkliem, pilsētas ūdens un kanalizācijas vadiem, centrālajai apkurei. 

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS “RĪGAS SILTUMS” vārda 27.01.2001. Ēkas kadastra nr.0100 621 0569. Ēka nodota ekspluatācijā 1988.gadā. Apbūves laukums 432,1 m2. Lietderīgā platība 384,6 m2. Telpas 44,4 m2 platībā ir izvietota AS “Sadales tīkls” transformatoru apakšstacija un 43,3 m2 atrodas aukstā ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija. Ēkas apgrūtinājumi - siltumtīklu ievads 2Ø32mm. Ēkā atrodas ISM.

            Ēka saistīta ar 2 zemesgabaliem:

1) kad.nr. 0100 121 2144 - zemes īpašnieks privātpersona, ir noslēgts zemes nomas līgums 410 m2 platības nomu.

2) kad.nr. 0100 121 1063 - zemes īpašnieks juridiska persona ir noslēgts zemes nomas līgums par 180 m2 platības nomu.

            22.05.2019. starp AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” noslēgts nomas līgums ar darbības termiņu līdz 22.05.2024., telpu apskatei tālr.25483366.

2.2. Pretendents informāciju par zemes gabala īpašniekiem precizē Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā.

2.3.Slēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu apgrūtinājumi tiek precizēti. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 65 150

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

 Telpu apskatei tālrunis: 25483366

Foto: 

            

Karte: