Jūs atrodaties šeit

Atkritumu apsaimniekošana

AS „RĪGAS SILTUMS” 2018.gadā ir nodevusi atkritumus šādām komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu:

 • sadzīves atkritumus – SIA „Pilsētvides serviss”;
 • būvniecības atkritumus – SIA „Būvgružu pārstrāde”, SIA „Pilsētvides serviss”, SIA „Clean R”;
 • metāllūžņus – SIA „TOLMETS RĪGA”;
 • koksnes pelnus - SIA „Clean R”;
 • izlietotās baterijas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, dzīvsudrabu saturošus elementus, luminiscentās lampas, azbestu saturoši būvmateriāli, eļļains ūdens no eļļas un ūdens sadalīšanas iekārtām, bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi, ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamās vielas, iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, atstrādātās eļļas, naftas produktu atkritumus, nolietotās riepas – SIA „Eko Osta”;
 • iepakojumu, kas satur bīstamu vielu atlikumus – AS „BAO”.

Pašlaik ir noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar šādām komercsabiedrībām:

 • SIA „Būvgružu pārstrāde”;
 • SIA „Eko osta”;
 •  SIA „Clean R”;
 • SIA „Ragn-Sells”;
 • SIA „Pilsētvides serviss”.